Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a 2021. évi XXXVI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításáról.

Ez a törvény

a) a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fejezete, és

b) az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló, 2019. október 23-i (EU) 2019/1753 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Az eredetmegjelölések oltalma és a nemzetközi lajstromozásáról szóló Lisszaboni Megállapodás célja, hogy biztosítsa az eredetmegjelölések oltalmát a WIPO Nemzetközi Irodájánál (Szellemi Tulajdon Világszervezete) történő lajstromozás által.

A Lisszaboni Megállapodás felülvizsgálata (Genfi Szöveg) során a Lisszaboni Megállapodás hatályát oly módon terjesztik ki, hogy az az eredetmegjelöléseken túl a földrajzi jelzésekre is kiterjedjen.

A Genfi szöveg és a Közös Végrehajtási Szabályzat is 2020. február 26-án lépett hatályba. Ennek körében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi. XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) módosítása szükséges, amelynek Hetedik Része tartalmazza a földrajzi árujelzők oltalmával kapcsolatos nemzeti szabályokat, míg a Nyolcadik Rész XVII/B. fejezete állapítja meg az eredetmegjelölések nemzetközi lajstromozására vonatkozó szabályokat. (Ezek biztosítják jelenleg a Lisszaboni Megállapodásban megállapított jogosultságokat.)

Ez a törvény – az alábbi kivétellel – 2021. május 25. napján lép hatályba.

 

(NAK/Szőke Rita és Vadász Sándor)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei