Jogszabályi összefoglaló

Megjelent az Európai Bizottság 2020/990 számú rendelete, amely a 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a víziállatok és a víziállatoktól származó állati eredetű termékek unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi és bizonyítványkiállítási követelmények kiegészítéséről szól.


A 2020/990 számú rendelet szabályokat állapít meg, különösen a felelős személyeknek – a szállítóknak is – a víziállatok szállításával kapcsolatos kötelezettségeire, az egyedi felhasználásra vagy célokra szánt víziállatok mozgatására vonatkozó kiegészítő állategészségügyi követelményekre (beleértve a bizonyítványok kiállításával és a bejelentéssel kapcsolatos követelményeket), az élő tenyésztett víziállatoktól eltérő, tenyésztett víziállatoktól származó termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására.

A rendeletet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba és 2021. április 21-től kell alkalmazni.


(NAK/Tóth Andrea)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei