Jogszabályi összefoglaló

2020. május 5-én léptek hatályba a 122/2020 (IV. 16.) Korm. rendeletet módosításai, többek között a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (Tfmtv.) veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályai.


A 180/2020 (V. 4.) Korm. rendelet 7/B. paragrafusában foglaltak értelmében tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, ha a kereskedő a beszerzési árat a beszállító tiltakozása ellenére egyoldalúan csökkenti, vagy ha a beszerzési ár csökkentésére irányuló szerződésmódosítás érdekében a kereskedő a beszállítót fenyegeti
- a szerződéses kapcsolat megszüntetésével,
- terméke rendelésének lemondásával,
- a  rendelésállomány csökkentésével,
- eladásösztönző tevékenységek (pl. akciók és promóciók) lemondásával,
- bármilyen, a beszállítónak anyagi vagy erkölcsi veszteséget okozó eszközzel.

A kereskedő köteles igazolni, hogy a beszerzési ár csökkentésére nem az előbb leírtak szerint került sor, ha a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmának megsértése miatti eljárás megindítására a beszállító bejelentése alapján került sor, továbbá  
- a beszállító éves árbevétele nem haladja meg az 500 millió forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot;
- a beszállító éves árbevétele meghaladja az 500 millió forintot, de nem haladja meg az 5 milliárd forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja a 20 milliárd forintot;
- a beszállító éves árbevétele meghaladja az 5 milliárd forintot, de nem haladja meg a 75 milliárd forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot;
- a beszállító éves árbevétele meghaladja a 75 milliárd forintot, és a kereskedő árbevétele meghaladja a 200 milliárd forintot.

A relatív méret meghatározásánál a 2018. évi árbevételt kell figyelembe venni, továbbá a kapcsolt vállalkozási viszonyban álló beszállítók vagy kereskedők, valamint közös beszerzés esetén a közös beszerzési szövetséget vagy ügyleti társulást alkotó, vagy a kereskedelmi szerződést közösen megkötő kereskedők árbevételét egybe kell számítani.

A Tfmtv. szerint lehetőség van arra, hogy amennyiben az eljáró hatóság megállapítja, hogy a kereskedő tisztességtelen forgalmazói magatartást tanúsít, az ügydöntő határozat meghozatalát megelőzően tájékoztatja a kereskedőt a feltárt jogsértésről. Az eljárás alá vont kereskedő a tájékoztatást követő tíz napon belül írásban kötelezettséget vállalhat arra, hogy a feltárt jogsértés vonatkozásában magatartását meghatározott módon összhangba hozza a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvény rendelkezéseivel. A mezőgazdasági igazgatási szerv ilyenkor hozhat olyan döntést, melyben az eljárás egyidejű megszüntetésével és az eljárás alá vont kereskedőnek az eljárási költségek megfizetésére való egyidejű kötelezésével kötelezővé teszi a vállalás teljesítését anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná. A 180/2020 (V. 4.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet alatt jogsértés megállapítása esetén ilyen döntés nem hozható.

A 122/2020 (IV. 16.) Korm. rendelet itt érhető el.

(NAK/Polczer Katalin)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei