Jogszabályi összefoglaló

Megjelent az Európai Bizottság (EU) 2020/594 végrehajtási rendelete az élő fák és egyéb növények, a hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint a vágott virágok és díszítőlombozat ágazatában (a továbbiakban: az élő növények és virágok ágazatában) a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről.


Az 1308/2013/EU rendelet 152. cikke (1a) bekezdésének, 209. cikke (1) bekezdésének és 210. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az élő növények és virágok ágazatában a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők társulásai, az ilyen társulások társulásai, az elismert termelői szervezetek, az elismert termelői szervezetek társulásai, valamint az elismert szakmaközi szervezetek (továbbiakban érintettek) számára engedélyezett, hogy megállapodásokat kössenek és közös határozatokat hozzanak az e rendelet hatálybalépésétől kezdődő hat hónapos időszakban a termék forgalomból történő kivonására vagy ingyenes szétosztására, a közös promóciókra és a termelés ideiglenes tervezésére vonatkozóan.

A 2. cikk értelmében tagállami intézkedések szükségesek annak biztosítása érdekében, hogy az említett megállapodások és határozatok ne ássák alá a belső piac megfelelő működését és szigorúan az élő növények és virágok ágazatának stabilizálására irányuljanak.

Az érintettek a létrejött megállapodásokról illetve határozatokról az illetékes hatóságokat kötelesek tájékoztatni, megjelölve az érintett termelés becsült mennyiségét, valamint a végrehajtás várható időtartamát. Ezen kívül a hat hónapos időszak végétől számított legfeljebb 25 napon belül újabb tájékoztatást küldenek a ténylegesen érintett termelési mennyiségekről.

A tájékoztatók alapján az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendelettel összhangban a tagállamok minden hónap vége után 5 nappal értesítik a Bizottságot, továbbá a hat hónapos időszak végét követően legkésőbb 30 nappal áttekintést nyújtanak a teljes időszak alatt végrehajtott megállapodásokról és határozatokról.

A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, a kihirdetését követő napon lép hatályba.


NAK / Horváth Vivien

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ