Jogszabályi összefoglaló

Megjelent az Európai Bizottság (EU) 2020/593 számú végrehajtási rendelete a burgonyaágazatban a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről.

 

A burgonyaágazat (mint friss burgonya, állati takarmány és feldolgozott élelmiszer) jelenlegi, EU szinten is megvizsgált helyzetét mérlegelve - tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének szabályaira is – hozta meg a Bizottság az alábbi rendelkezéseket.

A rendelet vonatkozik a mezőgazdasági termelőkre, a mezőgazdasági termelők társulásaira, az ilyen társulások társulásaira, az elismert termelői szervezetekre, az elismert termelői szervezetek társulásaira, valamint az elismert szakmaközi szervezetekre (továbbiakban érintettek).

Az 1. cikkben megfogalmazottak szerint – a 1308/2013/EU rendelet 152. cikke (1a) bekezdésének, 209. cikke (1) bekezdésének és 210. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül – az érintettek számára a rendelet hatálybalépésétől kezdődő 6 hónapban engedélyezett, hogy megállapodásokat kössenek és közös határozatokat hozzanak a feldolgozásra szánt burgonya tekintetében a termékek forgalomból történő kivonására és ingyenes szétosztására, átalakítására és feldolgozására, tárolására, a közös promóciókra és a termelés ideiglenes tervezésére vonatkozóan.

A 2. cikk szerint tagállami intézkedéseket szükséges tenni annak érdekében, hogy az 1. cikkben tett megállapodások a belső burgonyapiaci működés stabilizálását jelentsék, és ne annak alá ásását. Az intézkedés hatálya az Unió területe.
Az érintettek a megállapodások megkötése után kötelesek tájékoztatni a tagállam illetékes hatóságait, megjelölve a következőket: az érintett termelés becsült mennyisége, illetve a végrehajtás várható időtartama. Az érintettek a hat hónapos időszak végétől számított legfeljebb 25 napon belül szintén tájékoztatják az illetékes hatóságot a termelt burgonyának a megállapodások vagy határozatok által ténylegesen érintett mennyiségéről.

Összhangban az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendelettel a tagállamok minden hónap vége után legkésőbb 5 nappal értesítik a Bizottságot azokról a megállapodásokról, amelyekről adott időszak alatt tájékoztatást kaptak, illetve a hat hónapos időszak után legkésőbb 30 nappal áttekintést nyújtanak a Bizottságnak a végrehajtott megállapodásokról és határozatokról.

A rendelet a kihirdetést követő napon lépett hatályba.
 

NAK/Horváth Vivien

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám