Jogszabályi összefoglaló

Állati eredetű élelmiszerekben előforduló anyagok intézkedési referenciapontjaival kapcsolatos változásokat tett közzé az Európai Bizottság.


Megjelent az Európai Bizottság 2019/1871/EU rendelete az állati eredetű élelmiszerekben előforduló nem engedélyezett farmakológiai hatóanyagokra vonatkozó intézkedési referenciapontokról és a 2005/34/EK határozat hatályon kívül helyezéséről. A rendelet szerint amennyiben az állati eredetű élelmiszerek hatósági ellenőrzése céljából szükséges, a Bizottság referenciaértékeket („intézkedési referenciapontokat”) állapíthat meg a farmakológiai hatóanyagok állati eredetű élelmiszerekben előforduló azon maradékanyagaira vonatkozóan, amelyekre maradékanyag-határértékek nem kerültek megállapításra. Az intézkedési referenciapontokat a harmadik országokból behozott, illetve az unióban előállított állati eredetű élelmiszerek esetében egyaránt alkalmazni kell.

A klóramfenikol, a malachitzöld és a nitrofurán metabolitjai tekintetében a 2005/34/EK határozat intézkedési referenciapontokat határozott meg. Ezen anyagok tekintetében azonban az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, EFSA) arra a következtetésre jutott, hogy anyagspecifikus kockázatértékelésre van szükség, ezért tudományos szakvéleményt fogadott el az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló klóramfenikolra, az élelmiszerekben előforduló nitrofuránra és metabolitjaira, valamint az élelmiszerekben előforduló malachitzöldre vonatkozóan. Az említett anyagok tekintetében helyénvaló olyan intézkedési referenciapontokat megállapítani, amelyek az analitikai szempontokat és az anyagok toxikus potenciálját egyaránt figyelembe veszik. Az EFSA által a klóramfenikolnak és a nitrofurán metabolitjainak a kockázatértékelése során feltárt bizonytalanságokra tekintettel javítani kell az analitikai módszerek érzékenységét, hogy az anyagok lehető legalacsonyabb koncentrációja érvényesülhessen. Az alacsonyabb intézkedési referenciapontok érvénybe lépése előtt hároméves időszakot kell biztosítani annak érdekében, hogy a hatósági laboratóriumok az aktualizált referenciapontokhoz igazíthassák a klóramfenikol, a malachitzöld és a nitrofurán metabolitjai tekintetében alkalmazott módszereiket.

Az e rendelet mellékletében meghatározott intézkedési referenciapontokat 2022. november 28-tól kell alkalmazni. A jogszabály a kihirdetést (2019. november 11.) követő huszadik napon lép hatályba.


(NAK/ Dr. Szűcs Viktória)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei