1 hektár alatti gazdálkodók

Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a közvetlen támogatások rendszere 2015-től megváltozott feltételekkel folytatódik. Számos új támogatási forma megjelenése mellett az egyik legfontosabb, amely Önt is közvetlenül érinti, hogy csak összesen 1 hektár támogatható terület megléte esetén vehető igénybe a területalapú SAPS támogatás.

 

Az új szabályozás a szőlő- és gyümölcsültetvényekkel rendelkezőknek jelenthet problémát, ugyanis a korábbi szabályozás esetükben lehetőséget adott arra, hogy 0,3 hektár meghaladó ültetvénynagyság esetén is felvehessék a SAPS-ot.
Ennek a nehézségnek a kiküszöbölésére több megoldás is kínálkozik.

Amennyiben lehetősége van rá, bővítheti gazdaságukat földvásárlással, vagy bérléssel, azonban mindkettő lehetőség kifüggesztés köteles, ezért a hosszadalmas folyamat mellett számolni kell elővásárlásra és előhaszonbérletre jogosultakkal is.

Amennyiben a fenti megoldásra nincsen lehetősége, több gazdálkodó összefogásával is elérhető a szükséges 1 hektár. Ennek leghatékonyabb módja a szívességi földhasználat, azonban ez csak közvetlen hozzátartozók számára lehetséges. Amennyiben az érintettek között a szükséges rokonsági fok nem áll fenn (közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;), még mindig lehetőségük van részes művelésre, vagy felesbérletre vonatkozó szerződés megkötésére. Ez esetben kifüggesztési kötelezettség nem áll fenn, a szerződés csupán földhivatali jóváhagyáshoz kötött.

Mindenképpen érdemes valamilyen módon elérni a SAPS-hoz szükséges egy hektárt, ugyanis minden egyéb támogatás csak akkor vehető igénybe, amennyiben Ön SAPS-ra is jogosult. Ez alól csak az uniós finanszírozású - állattenyésztéshez kapcsolódó termeléshez kötött támogatási jogcímek képeznek kivételt (termeléshez kötött hízottbika, anyatehén, tejelő tehén, juh), ezek igénybevételéhez ugyanis nem szükséges egy hektár. Az új támogatási rendszer minden egyéb eleme viszont, mint a zöldítés, a fiatal gazda támogatás, egyéb termeléshez kötött támogatások és az átmeneti nemzeti támogatás is csak a SAPS megléte esetén járnak.

Azok, akik elérik az egy hektárt, csatlakozhatnak a kisgazdaságok támogatási rendszeréhez is, és akár egy hektárra kaphatnak 500 euró támogatást. A rendszer számos előnnyel és egyszerűsítéssel jár, így például nem kötelező a zöldítés, vagy a kölcsönös megfelelés követelményeinek be nem tartása nem jár a támogatás vonatkozásában szankcióval. A kisgazdaságok rendszerében azonban csak egyszer lehet belépni, 2015-ben, az azt követő években már nem.

Érdemes tehát Önnek is intézkednie, májusig még elegendő idő áll rendelkezésére.

» Szívességi földhasználat(Pdf)

» Felesbérlet földműves(Pdf)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám