Tagsági tudnivalók

A NAK felhívja azon őstermelők figyelmét, akik 2016. január 1-jét követően váltottak ki őstermelői igazolványt vagy 2016-ban cserélték le korábbi, papíralapú, barna színű igazolványukat, hogy amennyiben nem rendelkeznek a 2017-re érvényes értékesítési betétlappal, úgy azt – az őstermelői jogviszony folytonosságának sérülése nélkül – 2017. március 20. napjáig igényelhetik.

 

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a 2017. március 20-ig igényelt betétlap visszamenőlegesen, 2017. január 1-től hatályos, ezért a már új típusú (ideiglenes vagy kártyaalapú) igazolvánnyal rendelkező őstermelők elkerülhetik az idei év végi sorban állást, amikor a még régi típusú igazolvánnyal rendelkező őstermelők igazolványuk cseréjét intézik a falugazdászoknál.
2016. december 31-ig várják a falugazdászok mindazon őstermelők jelentkezését, akik papíralapú, barna színű igazolványuk helyett új, kártyaalapú igazolványt szeretnének kérelmezni annak érdekében, hogy őstermelői jogviszonyuk ne sérüljön!
2017. március 20-ig pedig várják a falugazdászok mindazon őstermelők jelentkezését, akik már új típusú (ideiglenes vagy kártya alapú) igazolvánnyal rendelkeznek és a 2017-re szóló értékesítési betétlapot szeretnének kiváltani annak érdekében, hogy őstermelői jogviszonyuk folytonos legyen!


Az új típusú, illetve a már következő évtől hatályos igazolványt is a kérelmező bejelentett, és érvényes lakcímkártyával igazolt állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kamarai ügyintéző szervezeténél, falugazdászánál kérelmezhetik. Az őstermelői igazolvány kérelmezésével kapcsolatban további információk itt találhatók.
Tekintettel arra, hogy több ezer őstermelőt érinthet az igazolvány cseréje, ezért kérjük – az esetleges torlódások elkerülése érdekében, valamint a főszabály szerint 8 napos ügyintézési határidőre is figyelemmel –, hogy a lehető leghamarabb keressék fel az illetékes falugazdászt. A falugazdászok elérhetőségei itt megtekinthetők.



(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ