Vármegyei hírek

A NAK Zala vármegyei szakmai fórumsorozatának nyitó rendezvényét Nagykanizsán tartotta, február 7-én. Az esemény célja gazdálkodó tagjaink széles körű tájékoztatása volt, különös tekintettel a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervre.

A fórum elején Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a gazdálkodókat. Beszédében kiemelte a vidék összetartó erejét, valamint megköszönte tagjainknak a nehézségek ellenére az agráriumban elért sikereket. Az önellátás, a függetlenség fontosságát emelte ki egyik legfontosabb tényezőként, valamint a feldolgozóipar fejlesztését mint kitűzött célt.

Sabján Krisztián, a NAK Zala vármegyei elnöke a köszöntő után felkérte Süle Katalint, a NAK általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét, a MAGOSZ alelnökét, hogy tartsa meg előadását a KAP Stratégiai Tervről.

Süle Katalintól tájékoztatást kaptak a gazdálkodók az előttünk álló, 2023-2027-es időszak tekintetében. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy tagjainkra, jogaikkal együtt, kötelességek is hárulnak, hiszen a vidéki népesség képes arra, hogy jó minőségű élelmiszerrel lássa el Magyarország lakosságát. Kötelességünk tudatosítani, hogy mindezt olyan módon tesszük, ami a lehető legtöbbet adja vissza a minket körülvevő környezet számára. Beszédében kiemelte a NAK falugazdász-hálózatának munkáját, és bátran ajánlotta a tagoknak, hogy kérdés esetén keressék falugazdászainkat. Előadásában részletezte a várható I. és II. pilléres támogatások rendszerét, kiemelve a legfontosabb változásokat. Az elkövetkező időszakban meglehetősen nagy változáson megy keresztül az agrárium, így többször megemlítette a stratégiai gondolkodás, tervezés fontosságát is.

Az este második előadójaként Boczkó Attila, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőr századosa kapott szót. Előadásának témája a gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése volt. Prezentációjában olyan lényegi, de könnyen elkövethető hibákra hívta fel a figyelmet, amik – ha nem is megakadályozzák, de – késleltetik a kifizetéseket. Külön kitért a KN-kódok és fajtakódok helyes használatára is.

Az este zárásaként Sabján Krisztián foglalta össze az elhangzottakat. Még egyszer megköszönte a vármegyei falugazdászoknak eddigi munkájukat, és ígéretet tett, hogy az eddigiekhez hasonló technikai és szakmai támogatásra számíthatnak tőlük a gazdálkodók. Beszédében az agrárdigitalizáció fontosságát is hangsúlyozta.

Az esemény végén a gazdák kérdéseire az előadók, illetve a kamara munkatársai válaszoltak.

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám