Országos hírek

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadással összefüggő feladatok összehangolásában javaslattevő, véleményező jogkörrel közreműködő Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság megújult tagsággal tartotta meg alakuló ülését.

 

A 2019. május 29-én hatályba lépett mezőgazdasági szaktanácsadási rendszert szabályozó 16/2019. (IV.29.) AM rendelet megteremtette a jogalapot a javaslattevő, véleményező testületként funkcionáló Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (NATaB) megújítására. A jogszabály szerint a NATaB tagjait a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) javaslatára az agrárminiszter nevezi ki. A kamarai javaslat összeállításánál a fő cél az volt, hogy a szaktanácsadási rendszerhez kapcsolódó valamennyi szereplő képviselve legyen a bizottságban, így a döntéshozói szinttől, az agrár-felsőoktatáson, a kutatói, a szakmai és érdekképviseleti szinten át a szaktanácsadási szolgáltatókig. Ezen vezérelvek mentén összeállított javaslatot Nagy István agrárminiszter elfogadta, és a kinevezéseket aláírta.

A kinevezések átadására a NATaB július 1-i alakuló ülésén került sor a Parlament Pázmándy Dénes termében, ahol a tagok személyesen a tárcavezetőtől vehették át a munkára felhatalmazó dokumentumokat. Az alakuló ülésen került sor a NATaB ügyrendjének elfogadására, ezzel hivatalosan is megkezdve egy olyan komplex rendszer működtetését, amelyben kölcsönösen egymás fejlődését segítik az aktuális kutatási eredmények, az agrárképzések, a támogatások és a tudásátadás eszközei.

A Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (NATaB) tisztségviselői

Elnök – Jakab István, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, elnök

Tagok
Dr. Juhász Anikó – Agrárminisztérium, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár
Dr. Viski József – Agrárminisztérium/Irányító Hatóság, vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár
Dr. Kondra Laura – Magyar Államkincstár, mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettes
Dr. habil. Kozári József – Szent István Egyetem, egyetemi docens, mb. kancellárhelyettes
Prof. Dr. Jávor András – Debreceni Egyetem, egyetemi tanár, rektori főtanácsadó, a Debreceni Egyetem Agrárkabinetjének elnöke
Dr. Vér András – Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, tudományos munkatárs
Vulcz László – OTP Hungaro-Projekt Kft., ügyvezető igazgató
Legény Ágnes – NAK-TAN Nonprofit Közhasznú Kft., ügyvezető
Bányai Tibor – Névjegyzéki szaktanácsadók, szaktanácsadó
Szabó Levente – KITE Zrt., vezérigazgató
Dr. Gyuricza Csaba – Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, főigazgató
Dr. Drexler Dóra – Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, ügyvezető
Papp Gergely – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, szakmai főigazgató-helyettes
Dr. Tarcali Gábor – Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, elnök
Dr. Gönczi Gábor – Magyar Állatorvosi Kamara, elnök
Papp Zsolt György – Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Ifjú Gazda Tagozat elnöke
Mocz András – Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, elnök
Éder Tamás – Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége, elnök
Vári Attila – Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, szaktanácsadó

Titkár – Székely Erika, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, vidékfejlesztési és szaktanácsadási igazgató


(NAK/ Varga Zsuzsanna Mária)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám