Országos hírek

 A Cibus Hungaricus Alapítvány 2024. április 3-án, a Parlament Tisza Kálmán termében mutatta be céljait, megvalósítás alatt álló és tervezett programjait. Az Alapítvány szerint a hatékonyság növelése elsősorban a „Farmtól az Egészségig” terjedő élelmiszer termékpályák teljes, integrált fejlesztésével és összefogással érhető el.

Magyarország Kormánya 2019-ben fogadta el Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját, majd 2022-ben a Digitális Élelmiszeripari Stratégiát, amelyek az adatok gyűjtésével, feldolgozásával, a technológiai műveletek automatizálásával és robotizálásával támogatja a mezőgazdasági és az élelmiszeripari termelés jövedelmezőségének, hatékonyságának növelését a rendelkezésre álló környezeti erőforrások eredményes felhasználása mellett.

A fejlesztés egyik lehetséges eszköze a digitalizáció és az adatalapú döntéshozás előnyeinek felhasználása. A hatékonyság növelését nem a meglévő folyamatok, tevékenységek digitalizálása biztosítja, hanem a digitalizáció lehetőségei, a rendelkezésre álló adatok alapján új folyamatok, tevékenységek kialakítása, illetve a meglévő folyamatok és tevékenységek módosítása, elhagyása.

A Cibus Hungaricus Alapítványt a Digitális Élelmiszeripari Stratégiához kapcsolódó feladatok ellátására alapította az Állatorvostudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, az EDUTUS Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Széchenyi István Egyetem, a MAGOSZ támogatásával.

A rendezvényt Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke nyitotta meg. Köszöntő beszédében megköszönte Fábián Gergely a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkárának munkáját az élelmiszeripari fejlesztések kapcsán, kiemelten a Neumann Technológiai Platform közreműködésével létrejövő Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Programot. Továbbá köszöntőjében beszélt arról, hogy az összefogás egyik fő célja elérni az élelmiszer termékpályákon a „Farm to Health”, tehát a „gazdaságtól az egészséges fogyasztóig” terjedő hatékonyságnövekedést. Ez a termékpálya teljes, integrált fejlesztésével érhető el, aminek eszközei a digitalizáció és az adatalapú döntéshozatal.

Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára három prioritást emelt ki, az együttműködést, a technológiai megoldások alkalmazását és az oktatás és képzés szükségességét. A termékpályák fejlesztéséhez nem csak a termékpálya szereplői között, hanem több dimenzióban is működnie kell az együttműködéseknek: a közigazgatásban, a kutatási és fejlesztési területeken, az oktatásban, valamint a Kárpát-medencében. Erre jó példa a Cibus Hungaricus Alapítvány létrejötte és működése. A technológiai megoldások között kiemelte az adatalapú döntéshozást, a logisztikai hátteret és a tanuló raktárak létrehozását. A megvalósításhoz szükséges az érintettek képzése, amelyre jó példa az NGM által támogatott Digitális Agrárakadémia Plusz projekt, amelyet a Neumann Technológiai Platform, a Cibus Hungaricus Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem valósít meg. Az államtitkár kiemelte az NGM és a Neumann Technológiai Platform által az Irinyi Terv részeként működtetett Élelmiszeripari Beszállítói Programot, amely forrást biztost a Cibus Hungaricus Alapítvány terveinek megvalósításához.

Az Agrárminisztérium részéről Dr. Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár szerint a digitalizáció kiemelkedő fontossággal bír az élelmiszeriparban, az élelmiszerelőállításban, az élelmiszerláncokban és a nyomonkövetési rendszerekben: hatékonyabb termelési folyamatok, jobb minőségű és biztonságosabb termékek előállítása, átláthatóbb ellátási láncok, innováció a termékfejlesztésben, továbbá költségcsökkentés és hatékonyságnövelés. Az államtitkár kiemelte az átláthatóság és nyomonkövethetőség biztosításának szükségességét, kezdve a termelőtől egészen a fogyasztóig, valamint a digitalizáció szerepét a hátrányok csökkentésében és a versenyelőnyök megszerzésében. Fontos területként említette a napi szinten 1,2 millió embert ellátó közétkeztetést, ahol a digitalizáció lehetővé teszi a hatékonyabb, átláthatóbb és rugalmasabb üzemeltetést, az étkezési igények és preferenciák nyomon követésével, a készletek és beszerzési folyamatok optimalizálásával.

Prof. Dr. Friedrich László, a MATE intézetigazgatója, a Cibus Hungaricus Alapítvány elnöke az Alapítvány stratégiáját ismertette. Az Alapítvány célja a termelők és előállítók versenyképességének növelése, piaci lehetőségeik bővítése, integrációjuk, digitalizációjuk, továbbá edukációjuk elősegítésével, a digitalizáció és az adatalapú döntéshozás eszközeivel és a digitális rövid ellátási láncok fejlesztésének Kárpát-medencei módszertani központjának létrehozásával:

 • Kiszámítható termelés, kiszámítható piac, így tervezhető termelési folyamatok az agráralapanyag előállításban és az élelmiszerfeldolgozásban
 • Szemléletváltás, szakemberképzés a digitalizáció irányában
 • A digitalizáció fogalmának megértése: nem a robotizáció és automatizálás a digitalizáció, hanem az adatalapú döntésvezérelt folyamatirányítás
 • Digitális Élelmiszeripari és/vagy Kereskedelmi mintaüzem bemutató- és élményközpont kialakítása a szakképzés és az egyetemi oktatás, a szemléletváltás és a gazdasági fejlődés érdekében

Becze István a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke a Kárpát-medencei regionális együttműködések eddigi eredményeit és további fejlesztési lehetőségeit mutatta be. A külhoni magyar gazdák jelentős eredményeket értek el a termelők együttműködésén alapuló ellátási láncok fejlesztésében, a magas hozzáadott értékű és egészséges élelmiszerek előállításában, a minőségi tanúsítvánnyal rendelkező védjegyrendszerek fejlesztésében.

Nagyné Legény Ildikó, Hajdúnánás alpolgármestere, a MAGOSZ Gazdasszony Tagozatának elnöke a társadalmi vállalkozások lehetőségeit mutatta be a közétkeztetési termékpályán, amit a Debreceni Egyetemmel együttműködésben, Hajdúnánás térségében valósítottak meg.

Pomázi Gyula, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány szakértője ismertette a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Cibus Hungaricus Alapítvány konzorciuma által megvalósítandó ÉLIP projekt célját és a feladatait. Ennek keretében elsősorban a meglévő innovációk implementációja történik meg a digitális rövid ellátási láncok működését biztosító élelmiszer logisztikai keretrendszer létrehozása és fejlesztése érdekében a Kárpát-medencében. Cél még a fejlesztést támogató adatközpont létrehozása és a minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszer fejlesztése, a termelőtől a fogyasztóig terjedően.

A program végén a Cibus Hungaricus Alapítványt alapító egyetemek rektorai mutatták be a releváns együttműködési területeket és a kapcsolódó javaslataikat.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám