Országos hírek

A Kormány 17,6 milliárd forintos kerettel indította el újra a "Vállalkozások munkaerő támogatását" és a munkatapasztalat szerzését elősegítő támogatásokat.

A munkaadók akkor kaphatnak támogatást, ha 30. életévét be nem töltött, és utolsó szakképzésettségét 2011-ben vagy azóta megszerzett álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben.

A kérelem 2022. december 15-től nyújtható be a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál. A támogatás folyósításának időtartama fix 90 nap lehet, a támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 100 %-a, de teljes munkaidő esetén a támogatás havi korlátja a támogatás megállapítás napján hatályos garantált bérminimum kétszerese. A 90 napos támogatást követően a munkaadó által igényelhető a legfeljebb 6 havi Vállalkozások munkaerő támogatása, annak figyelembevételével, hogy a munkavállaló munkabére nem csökkenhet (kivéve, ha kevesebb munkaidőben állapodnak meg, mely esetben azzal arányosan csökkenhet). Vállalni kell a munkaadónak, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

E de minimis támogatásból sajnos nem finanszírozható olyan vállalkozás, mely halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik, valamint a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet alapján mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik, viszont részesülhetnek belőle feldolgozók, amennyiben további feltételeknek megfelelnek.

A létszámbővítésre, valamint a, de minimis szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az NFSZ oldalán találhatnak.

NAK/ Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ