Nemzetközi hírek

Új taggal bővült a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma, várhatóan a NAK is részt vesz a határon túli falugazdászok felkészítésében – ezek voltak a KEF november 8-i tanácskozásának legfontosabb fejleményei.


Soros évi tanácskozását tartotta a szlovákiai Révkomáromban a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF), a tanácskozás előtt még 21 – a magyarországi mellett horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai – magyar agrárszervezetet, -társaságot tömörítő egyesülés. Az esemény kapcsán megtartott sajtótájékoztatón Jakab István, a MAGOSZ elnöke elmondta, szlovákiai magyar gazdák jelentős mértékben járultak hozzá Magyarország és északi szomszédja között agrárkereskedelem teljesítményhez.

A két ország egyébként külkereskedelmi szempontból jelentősnek nevezhető együttműködést folytat. 2016-ban a szlovák agrárimport 5,7%-a származott Magyarországról, míg Magyarország öt legnagyobb kiviteli partnerének egyike Szlovákia, ahonnan 2016-ban az importált agrártermékek 10%-át szerezte be. A magyarországi import számára legfontosabb árucsoportok a húsfélék, az egyéb élelmiszer-készítmények, az állati takarmányok, a tejtermékek, tojás, méz, valamint a cukrászati termékek. A magyar agrárexport összetételében a kisebb hozzáadott értékű, alacsonyabb feldolgozottságú termékek vannak túlsúlyban. A hazai agrártermékek export aktívuma 2017-ben 3239 millió euró volt. A teljes hazai agrárexport értékének több mint felét öt árucsoport adja: a gabonafélék, a húsfélék, az állati takarmányok, az ital, szesz, ecet, valamint az olajos magvak. Ezen termékek egyik jelentős felvevő piaca Szlovákia, aki elsősorban feldolgozott húst és húskonzerveket, édességeket, tejtermékeket, zöldséget és gyümölcsöt importál. A szlovák exportra és importra egyaránt elmondható, hogy dominál a feldolgozott és félkész termékek aránya.

 

Kocsy Béla, a NAK külkapcsolati igazgatója (balra) és Jakab István a KEF ülésén

 

A két ország agrárkamarája a kétoldalú gazdaságélénkítő tevékenységet a KEF-en keresztül is kifejtheti. Ugyanis mint Jakab István megemlítette, a fórum tagjai közé huszonkettedikként felvették a Szlovákiai Agrárkamarát is.

A NAK pártoló tagságának aktualitásainak kapcsán Jakab István elmondta, hogy már 151 határon túli pártoló tagja van a kamarának, miután egy tavalyi alapszabály-módosítás lehetővé tette ezt a csatlakozási formát. Szerbiából 73 (69 gazda, 3 egyesület és egy kft.), Ukrajnából 77, illetve Romániából 1 új taggal bővült a köztestület az elmúlt hónapokban.

A pártoló tagság bevezetését a KEF tagjaitól érkezett korábbi igényeknek megfelelően a NAK 2017-ben kezdte meg a határon túli magyar gazdák körében is. A NAK alapszabály-módosítása után a KEF tagszervezeteinek tagjai válhatnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pártoló tagjaivá. A pártoló tagok minden szakmai információhoz hozzájutnak, valamint számukra is elérhetőek lesznek a rendes tagságot megillető szolgáltatások. Az is a pártoló tagság bevezetése mellett szólt, hogy a tagi viszony egyfajta kapocs lesz minden magyar gazda között, hiszen csak jól szervezett, összetartó, egymás tevékenységét segítő magyarság képes a jelen kihívások között talpon maradni.

Munkában a fórumtagok...

 

A KEF november 8-i tanácskozásával egy időben jelent meg a Magyar Időkben az a cikk, amelyben Nagy István agrárminiszter közölte, hogy a tárca hamarosan elindítja a határon túli magyarok lakta területeket lefedő falugazdász-hálózatot. Jakab István is kitért erre a hírre, s mint elmondta, várhatóan a NAK is bekapcsolódik ebbe a programba: a tervek szerint a kamarai falugazdászok segíthetnek a 107 külhoni kolléga felkészítésében; közülük tizenöten a Felvidéken fognak dolgozni.
– Ez a hálózat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tapasztalatait, tudását és információbázisát kihasználva fogja szolgálni a határon túli magyar gazdatársadalmat – jegyezte meg Jakab István. – A hálózat kiterjesztése külhoni területekre több üzenetet is hordoz, azt, hogy a meglévő erőforrásokat maximálisan ki kell használni, részint pedig azt, hogy ezzel a lépéssel a Kárpát-medencei gazdasági tér fejlesztését és a magyar kormánynak a külhoni területeken megindított gazdaságfejlesztési programjának megvalósítását is elő akarják segíteni.

 


Magyarok Kenyere: aktív felvidéki gazdák

Idén nyolcadik évébe lépett a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem jótékonysági program. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főszervezésében és a MAGOSZ együttműködésével megvalósuló jótékonysági kezdeményezés keretében a Kárpát-medencében összegyűjtött búzából készült lisztet szétosztják a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó magyarországi és határon túli szervezeteknek. A határon túli területek az elmúlt évekhez hasonlóan aktivitásukról tettek tanúbizonyságot, a 2016-os 100 tonnát 2017-ben jelentősen túlszárnyalva 155 tonnával járultak hozzá a jótékonysági kezdeményezés sikeréhez. Bár még végleges eredmények nincsenek az idei gyűjtésről, azt mindenképpen elmondható, hogy Felvidéken egy szervezet, a GAZDA Polgári Társulás gyűjtötte az adománybúzát. Az adományozók száma 40 volt, a magyar gazdák 9,65 tonna búzát gyűjtöttek össze, amely az őrlés után 6 tonna lisztet adott ki. (A begyűjtött mennyiség tavaly közel 20 tonna volt!)(nak.hu) (fotó: nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám