Nemzetközi hírek

 

A SEASN szlovén alelnöke, Anton Jagodic, a Szlovén Mezőgazdasági és Erdészeti Kamara Tanácsadási részleg vezetője

(forrás saját készítésű fotó)

 

A South Eastern Europe Advisory Service Network (SEASN) hálózat 2024. január 5-én tartotta éves közgyűlését és tisztújító tanácskozását, ahol újra bizalmat szavaztak a felügyelőbizottság elnöki tisztségét ellátó NAK delegáltnak, Jakab Ágnesnek.

A SEASN-t 2015-ben alapította Bulgária vezetésével Ausztria, Horvátország, Magyarország, Koszovó, Macedónia, Szlovénia, Montenegró és Szerbia. A hálózat tagjai mezőgazdasági tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és magánszemélyek, intézetek, kamarák, felsőoktatási intézmények és nem kormányzati szervezetek lehetnek. Célja a közös problémák felkutatása, és azok megoldása, a tanácsadók képzése a régióban a teljesítmény növelése érdekében, együttműködés más nemzetközi szervezetekkel, valamint közös projektekben való együttműködés.

A NAK csatlakozása a SEASN-hoz plusz lehetőséget biztosít a hálózatépítésben, információáramlásban, tapasztalatcserében, tanulmányutak, „keresztlátogatások” (cross-visit) és képzések szervezésében.

 

2024-ben SEASN részvétellel induló projektek:

a) Stratus projekt

Vezető partner: INTIA Spanyolország

Konzorcium: 18 partner

Téma: Tanácsadó Network építése a műtrágyák optimális használatára

SEASN költségvetés: 143 000 EUR

 

b) ADVISORY NET PEST projekt

Vezető partner: Consulai Portugália

Konzorcium: 19 partner

Téma: EU Tanácsadói Network a peszticidek használatának és kockázatainak csökkentésére

SEASN költségvetés: 118 000 EUR

 

c) Organic Advice Network projekt

Vezető partner: IFOAM EU

Konzorcium: 18 partner

Téma: 25%-os ökológiai mezőgazdasági földterület elérése az EU-ban; erősebb és jobban összekapcsolt ökológiai tanácsadók és ökológiai tanácsadási szolgáltatások

SEASN költségvetés: 72 000 EUR

 

NAK / Jakab Ágnes

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám