Nemzetközi hírek

A NAK és az AKI szakértői közös i2connect „Képezd a trénert” című képzésen vettek részt Lettországban.

Az Európai Unió egyik legnagyobb H2020-as kutatási és innovációs projektje az I2CONNECT, amelyben a mezőgazdaságot és erdészetet érintő összetett kihívásokra történő reagálás érdekében – huszonegy országgal együtt – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is részt vesz.

Az i2connect projektben 42 szervezet vesz részt, többségük közvetlenül segíti az innováció ösztönzését a vidéki területeken. Minden olyan jelentős európai mezőgazdasági és erdészeti tanácsadó szervezet képviselteti magát a projektben, akik elkötelezettek abban, hogy hozzájáruljanak a tanácsadási szolgáltatás folyamatos fejlesztésében, kihasználva azokat a lehetőségeket, amelyeket az EIP-AGRI program a kutatás és a gyakorlat közötti szakadék áthidalására hozott létre.

Forrás: Jakab Ágnes / NAK

A NAK projektben vállalt feladata - többek között - a hazai „innovációs tanácsadók” azonosítása, készségeik feltérképezése, működésük, szerepük és kulcskompetenciák megértése. Ezen felül képzések, tanulmányutak szervezése a hazai és az európai jó gyakorlatok azonosítására. Ennek a vállalásnak a keretében 2024. februárjában a Kamara és az Agrárkutató Intézet (AKI) egy-egy szakértőt delegált az I2CONNECT és az ATTRACTIS projektek keretében szervezett lettországi képzők képzése (Train of The Trainers) „soft skills” tréningre.

Az interaktív innováció annyival jelent többet egy általánosságban vett innovációnál, hogy a folyamat minden esetben az elejétől a végéig többszereplős. A folyamat részei a gazdálkodók, szaktanácsadók, kutatók, egyetemek, állami szervezetek, civil szervezetek, pénzintézetek stb (AKIS szereplők). Fontos kiemelni, hogy az interaktivitás önmagában nem elegendő, kell legalább egy segítő (facilitator), aki összefogja a folyamatot és beavatkozik, ha szükséges. Ezzel segíti az projektben résztvevő összes szereplő előrehaladását, az együtt alkotás (co-creation) és ezáltal a siker elérése érdekében.

Az öt napos képzés a fentebb leírt több szereplős (multi actor) együttműködésben létrejövő interaktív innovációs folyamat megértésére fókuszált, kiemelve az innovációt segítők szerepének fontosságát. A képzés a „facilitátor” szerepének, attitűdjének, kompetenciájának jobb megértéséhez metodológiai eszközöket mutatott be, amelyeket a helyszínen, gyakorlati példákon keresztül próbálhattak ki a résztvevők, ezzel segítendő a különböző technikák jobb megértését.

A képzés teljesítésével az AKI és a NAK is képessé vált arra, hogy képzéseket tartson olyan szereplők számára, akik aktív szerepet játszanak a KAP Stratégiai Terv innovációt ösztönző beavatkozásainak megvalósításában. Az AKI vezette Innovációs és Digitalizációs Támogató Egység fontos feladata az EIP operatív csoportok létrehozását és működését segítő emberi erőforrás fejlesztése. Ehhez az I2connect képzők képzésén megszerzett tapasztalatok jelentős gyakorlati segítséget nyújtanak a jövőben.

 

Forrás: Eelke Wielinga (i2c)

A lettországi I2connect TTT az utolsó ilyen típusú tréning volt, azonban a Horizont Europe ATTRACTISS projekt keretében folytatódik ez a kapacitásfejlesztő folyamat, ahol új metodikákat és ahhoz kapcsolódó eszköztárakat ismerhetnek meg a tanácsadók, szaktanácsadók, ill. az innovációt támogató szereplők.

Az ATTRACTISS tizenhárom ország 17 szervezetéből álló partnerség, amelyben Magyarországot az Agrárközgazdasági Intézet képviseli. A 2022-ben indult projekt célja a tagállami AKIS-rendszerek (Agrártudásátadási és Innovációs Rendszerek), továbbá az innovációt támogató szolgálatok (Innovation Support Services - ISS) fejlesztése és beágyazása. Az ISS lehetővé teszi az egyéni, alulról jövő innovatív ötletek megvalósulásának felgyorsítását és a különböző, új megoldások létrehozását a fenntarthatóbb mezőgazdaság és erdészet érdekében.

 

NAK / Jakab Ágnes, AKI / Magócs Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám