Nemzetközi hírek

Az I2connect immár harmadik alkalommal szervezett Excellecnce Class tréninget a projekt keretében. A Kiválósági Osztály tréningjét Görögországban, az projekt éves rendes közgyűlés folytatásaként, 2023. szeptember 28-29. között került megrendezésre a Mediterrán Agrármérnöki Intézetben (MAICh), Kaniában, Krétán.

Európai Unió egyik legnagyobb H2020-as kutatási és innovációs projektje az I2Connect, amelyben a mezőgazdaságot és erdészetet érintő összetett kihívásokra történő reagálás érdekében – 21 országgal együtt – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is részt vesz. 

Az i2Connect projekt célja, hogy ösztönözze az interaktív innovációs folyamatokat, úgy, hogy mozgósítsa a folyamatban résztvevő szereplőket, például a mezőgazdasági termelőket, erdészeket, tanácsadókat, kutatókat, vállalkozásokat, nem kormányzati szervezeteket stb., akik megosztják tudásukat, készségeiket és tapasztalataikat, hogy megoldást találjanak egy közös problémára, amelyre megoldást keresnek, továbbá aktívan közreműködnek az alkotó folyamatban is (co-creation), felelősséget vállalva az eredmény létrehozásában.  

Az interaktív innováció annyival jelent többet egy általánosságban vett innovációnál, hogy a folyamat minden esetben az elejétől a végéig többszereplős (multi-actor approach, MAA). A folyamat részei a gazdálkodók, szaktanácsadók, kutatók, egyetemek, állami szervezetek, civil szervezetek, pénzintézetek stb. Fontos kiemelni, hogy az interaktivitás önmagában nem elegendő, kell legalább egy koordinátor, vagy nevezhetjük projekt menedzsernek is, aki összefogja a folyamatot és beavatkozik, ha szükséges, előremozdítja a projektet ill.  segíti a projektben résztvevő összes szereplő munkáját.

A mindennapi tanácsadási gyakorlat számos akadállyal találkozik az interaktív innovációs folyamatokban. Ezek közül néhány olyan készségekhez, és eszközökhöz kapcsolódik, amelyekben a tanácsadóknak szükségük van segítségre. Ennek feloldásában az I2Connect projekt a train-the-trainer-programokkal járul hozzá, úgy, hogy egy szakértői csoportot hoz létre, azzal a céllal, hogy folyamatban résztvevők megosszák egymással tapasztalataikat és tanuljanak egymástól. Még abban az esetben is, ha egy tanácsadó felismeri az interaktív innováció fontosságát, és tudja, mit kell tennie a sikeres projekt megvalósításához, szüksége van támogató környezetre az AKIS rendszerén belül, hogy fejlődni tudjon, és eredményes legyen. A Kiválóságok Osztálya célja, hogy ezen kedvező környezetet megteremtse a közös cél elérése érdekében.

A NAK I2connect projektben vállalt feladata, többek között, a hazai Agrár Tudásátadási és Innovációs Rendszer (AKIS) szereplők azonosítása, készségeik feltérképezése, működésük, szerepük és kulcskompetenciák megértése. Ezen felül, képzések, tanulmányutak szervezése (cross-visit), a hazai és az európai “jó gyakorlatok” (good practice) azonosítására. Ennek a vállalásnak a keretében 2023. szeptember végén a NAK két, a kormányzati szektort képviselő AKIS szereplőt javasolt a projekt keretében szervezett görögországi Excellence Class képzésre, akiket a feladatvezető Wageningeni Egyetem online interjúztatás után kiválasztott a tréningre.

Az Excellence Class egy olyan mesterkurzus, amely az  AKIS-hoz, ill. a mezőgazdasági tanácsadás és innováció területéhez valamilyen módon kapcsolódó vezetők számára szerveznek. Az i2connect projektből származó inspirációt, valamint az interaktív innovációval kapcsolatos megállapításokat és tanulságokat a résztvevők tapasztalatai és ötletei felhasználásával egészítik ki.

Jelen cikkünkben Madarász István és Szekeresné Köteles Rita az Agrárminisztérium osztályvezetői osztják meg tapasztalatukat az interaktív innováció témában szervezett Excellence Class gyakorlati képzésével kapcsolatban.

Szekeresné Köteles Rita:

A MAICh által szervezett két napos Excellence Class tréningen Madarász István kollégámmal vettünk részt, a 18 fős nemzetközi csapatban kormányzati (döntéselőkészítő) résztvevőként egyedüliként. Nemcsak a  szervezők és a trénerek, de a résztvevők lelkes aktivitása is hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A professzionálisan kidolgozott módszertanok, amelyek számunkra már elméletben is rendkívül hasznosnak bizonyultak, a kiváló előadók közvetítésével, interaktív módon is kipróbálásra kerültek a kurzuson.

Az Excellence Class tréning vezető Jos Verstegen, és a Circulab toolbox

(Forrás: Szekeresné Köteles Rita)

 

Többek között megismerkedtünk a Circulab által kidolgozott „Körforgásos üzleti modell tervező vászon”-nal, amellyel a használó a körforgásos gazdaság alapelveivel hasonló módon azonosíthatja a környezetét és az ökoszisztémát érintő fő hatásokat. A „Körforgásos Vászon” segítségével újragondolhatjuk üzleti modellünket, ami nemcsak  hagyományos profitorientált tervezésen alapul, hanem figyelembe veszi a társadalmi és környezeti aspektusokat is, ezáltal a vállalkozásunk vagy szervezetünk ellenállóképessége is javul.

Madarász István:

Mint a legtöbb hasonló uniós finanszírozású projektben, most is komoly hozzáadott értéke volt annak, hogy Európa különböző, egymástól földrajzilag és kulturálisan is igen távol eső régióiból találkozhattak szakértők. A szaktanácsadás és a tudásátadás “nagyágyúinak”, de legalábbis kiemelkedően jó gyakorlattal rendelkezőnek tekinthető Írország és Hollandia delegáltjainak professzionalizmusa jól rezonált a Dél- és Közép-Kelet-Európa régióiból érkező kollégák józan kritikára épülő pragmatizmusára. Magyar részről mindketten kormányzati döntéselőkészítő szervezeti kultúrából érkeztünk, ami meglepően hasznos adaléknak bizonyult a program két napja során. Egyrészt azért, mert az AKIS rendszerében működtetni tervezett folyamatok és szervezetek támogatása során hatékonyabb, célzottabb ösztönzőket nyújthatunk, ha építünk az interaktív innováció elvére. Másrészt azért, mert a nem kormányzati szerepkörben működő szervezetek számára értékes annak a logikának a beépítése a hosszabb távú tervezésbe, ahogyan a kormányzati döntéselőkészítés működik. Továbbá minden egyes résztvevő szembesülhetett azzal, hogy neki személy szerint milyen felelőssége és lehetőségei vannak a kölcsönösségen és párbeszéden alapuló fejlesztésben.

Az interaktív innováció elve köré megálmodott szervezeti modell előállítása kis csoportban, illetve a különböző csoportok modelljeinek közös kiértékelése

(Forrás: Madarász István)

A két nap ismeretanyaga egyfajta szintézisének tekinthetjük azt a feladatot, amikor kis csoportokban dolgozva alkottunk meg fiktív, de mindenképpen optimálisnak tekinthető szervezeti modelleket. Olyan tanácsadási és tudásátadási modellt igyekezett összeállítani a mi kis csapatunk, amit a külső és belső nyitottság egyaránt jellemez, s amely a szervezeti határok, szabályok helyett a fáradhatatlan szinergiakeresésre helyezi a hangsúlyt.

A program szervezői, a két magyar döntéselőkészítsében résztvevő delegált rendkívül pozitív részvételének hatására (tartalmi észrevételek, javaslatok, csoport dinamika) javasolja, hogy az i2c-ben hozzanak létre egy, a kormányzati szereplők részére szervezendő tréninget a jövőben.

 

Szekeresné Köteles Rita, Madarász István (AM) és Jakab Ágnes (NAK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás