Nemzetközi hírek

A fejlődés mozgatórugói: interaktív innováció és hálózatosodás címmel a NAK, mint I2Connect projekt partner tréninget szervezett az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadók és az erdészeti szakirányítók részére. A projekt céljairól, a megvalósítás eszközeiről ITT olvashat. 

Az első tréningnek a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (Gödöllő) 2022. február 21-23., míg a másodiknak a NAK Oktatóközpont (Dunaharaszti) március 21-23. adott otthont. A kétszer háromnapos kurzusokon konkrét kérdésekre kerestük válaszokat és megoldási javaslatokat. Elsősorban szaktanácsadók jelentkezését vártuk, azonban ezen a célcsoporton kívül az Agrártudás és Innovációs Rendszer egyéb szereplői (egyetemi oktatók, trénerek, kormányzati szereplők, kutatók) is részt vettek a rendezvényeken, ezzel színesítve azt.


A tréningek keretében olyan kérdésekre kerestük a válaszokat, mint például Miért lehet az, hogy egyes nemzetek sikeresebbek a pályázati források lehívásában, mint mások?” Erre a kérdésre a résztvevők visszajelzései alapján azt a választ kaptuk, hogy kiemelten fontos a hálózatosodás és azon keresztül az interaktív innováció kialakulása nemzeti szinten. Egy életképes hálózat képes lehet minden körülménynek megfelelni, gyorsan akklimatizálódni és minél több peremfeltételnek megfelelni. Így olyan tudásközpontok alakulhatnak ki, ahol van helye a fejlődésnek és akár még a hibázásnak is, amíg tanulnak belőle.

Fotó: i2connect tréning, Dunaharaszti (NAK)


Arra a gyakran felmerülő kérdésre, hogy Miért van az, hogy egyes pályázatok sikerre, mások pedig bukásra vannak ítélve?” a szaktanácsadók közösen arra a következtetésre jutottak, hogy tévhit az, miszerint egy pályázat a támogatói okirat átvételével már biztos megvalósulást és ezzel együtt pénzforrást jelent. Pedig az még csak a megvalósítási folyamatban egy korai (de igen fontos!) lépést jelent. Egy spirál formában vettük végig a folyamatot, amit pályázatok mellett projektekre és innovációs folyamatokra is lehet alkalmazni. Eszközöket adtunk a szaktanácsadók kezébe, hogy képesek legyenek meghatározni egy ilyen ciklusban az aktuális állapotot, a szereplőket, a szükséges funkciókat és – szükség esetén – visszafordíthassanak káros folyamatokat a pályázatokban.

Fotó: i2connect tréning, Dunaharaszti (NAK)


Az, hogy a fentiek „Milyen kapcsolatban vannak az innovációval és a hálózatosodással?” azt a választ kaptuk a hallgatóságtól, hogy sok esetben már tapasztaltak hasonlót, de nem tudták megfogalmazni ennek a kérdésnek az elméleti hátterét, bizonytalanok voltak az intuícióikkal kapcsolatban. Sok tréningen résztvevőnél ezek a felismerések jelentették a legfontosabb élményt, ismeretet. Ebben nyújtottunk segítséget, hogy bátorítást kapjanak és hálózati eszközök segítségével pedig beavatkozási lehetőséget a káros folyamatok ellensúlyozására. Egyetértés volt abban, hogy fontos egy külső, pártatlan szemlélő véleménye az adott folyamatban, ezért is hasznos a kialakuló hálózat, amiben kölcsönösen tudunk egymásnak szükség esetén segíteni.

Fotó: i2connect tréning, Dunaharaszti (NAK)

Végül, de nem utolsó sorban azt a kérdést, hogy Van-e lehetőség az agráriumban továbbfejleszteni a meglevő képességeket, amennyiben igen, milyen módszerekkel és eszközökkel?” gyakorlati példákon keresztül elemeztük (sok gyakorlati példát adtunk, de kaptunk is a szaktanácsadóktól). Ezek a tanulási történetek mind előre viszik a hálózatot, hiszen megoldással szolgálhatnak olyan esetekben, ahol a probléma felmerül. Vannak olyan országok, ahol a hálózatok ápolására minisztériumi pozíciókat tartanak fenn, hiszen nemzeti érdeknek tekintik a pályázatok- és innovációk megvalósulását. Ennek megteremtése, fenntartása komoly személyi hátteret, és kiváló problémamegoldó képességet igényel, ami túlmutat a szűken vett agrobusiness szakmán. Ezek a széles kapcsolati rendszerrel rendelkező személyek részint mediátorok, részint pedig kiemelkedő szervező képességgel rendelkező szakemberek.
Magyarországon ilyen pozíció (agrárinnovációs bróker) jelenleg nincs az ágazatban, de ennek megteremtése jelenthetné a fejlődés mozgatórugóját.

Fotó: i2connect tréning, Dunaharaszti (NAK)

A kétszer háromnapos kurzus nem csupán egy interaktív innovációról szóló képzést adott, hanem hat hónapig személyes mentorálást is nyújt a szaktanácsadóknak és erdészeknek, úgy, hogy segít a tanultak megvalósításában és alkalmazásában. Továbbá a két tréning résztvevői hálózatot hoztak létre egy közösségi platformon, ahol napi kapcsolatban vannak/lehetnek egymással, és a felmerülő szakmai érdekességeket, problémákat megoszthatják egymással.

Bányai Tibor, Gór Arnold (szaktancsadó-térnerek) és Jakab Ágnes (tudásátadási szakértő, NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám