Nemzetközi hírek

A független szakértők szerepe kiemelkedően fontos a Horizont Európa keretrendszer értékelési folyamataiban és szakértői tevékenységeiben, úgy, mint az uniós támogatási kérelmek elbírálása, az EU által finanszírozott projektek és szerződések nyomon követése vagy a pályázati tanácsadás.

Éppen ezért a független szakértők bevonása folyamatos, az EU-s szakértői adatbázisba bármikor lehet jelentkezni. A regisztráció itt lehetséges a személyes adatok, a szakértelem és a szakterületre, illetve érdeklődésre vonatkozó kulcsszavak megadásával.

Az egyes feladatokra a szakértők kiválasztása az adatbázisból több kritérium szerint történik, fontos szempont a megfelelő magas szintű készségeken, tapasztalaton és tudáson felül az összeférhetetlenség hiánya – melyről nyilatkozni is szükséges – és az EU esélyegyenlőségi politikája, annak elérése, hogy a szakértők egyenlő eséllyel kerüljenek bevonásra az egyes földrajzi régiókból, a nemek közötti egyenlőség, a magán-közszektor egyensúlya, továbbá a rendszeres szakértői rotáció biztosítása és az új szakértők részvételének ösztönzése. Mindezek teljesülését különböző küszöbértékek alkalmazásával garantáljak, például a szakértők díjazása általában nem lehet több 90 000 eurónál négy egymást követő naptári időszak alatt, az egyedi szerződéseknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó küszöbértékek alatt kell maradniuk, valamint évente legalább 25%-ban új szakértőket kell kinevezni.

A pályázatok értékelése három alapvető szempont szerint történik, melyek a „Kiválóság”, „Hatás” és „A végrehajtás minősége és hatékonysága”. A „Kiválóság” értékelése során a projekt céljainak egyértelműségét és helytállóságát, a javasolt módszertan megalapozottságát, a kutatás és innováció nemi dimenzióját, a tartalom és a nyílt tudományos gyakorlatok minőségét, valamint a polgárok, a civil társadalom elkötelezettségét veszik figyelembe. A „Hatás” vizsgálatakor az elérendő utak hitelessége, az intézkedések alkalmassága és minősége, a várt eredmények maximalizálása, a terjesztési és kommunikációs tevékenységek kerülnek értékelésre. „A végrehajtás minősége és hatékonysága” szempont a munkaterv minőségére, a kockázatértékelésre, az erőforrások kihasználására, a konzorcium egészére és a konzorciumi tagok szerepvállalására terjed ki.

Az értékelési folyamat több résztevékenységből tevődik össze. Az első lépés a pályázatok befogadása, az elfogadhatóság és jogosultság ellenőrzése. Második lépés az egyéni értékelés, mely során minimum három független szakértő külön-külön értékeli a pályázati anyagokat a megadott kritériumok szerint, értékelési jelentést készít, pontszámot ad. Az értékelésre általában 3-4 hét áll rendelkezésre, értékelési szempontonként maximum 5, összesen 15 pont osztható ki, fontos megjegyezni, hogy nyerési esélye a kiválóra minősített pályázatoknak van. Ezt követi a konszenzusos szakasz, az egyéni szakértők csoportos megbeszélések során közös álláspontra jutnak, megegyeznek a pontszámokról, elkészítik a konszenzusos jelentést. A negyedik lépés a testületi áttekintés, a szakértői testület rangsorolja a pályázatokat az egyes felhívásokon belül, ellenőrzi az értékelési folyamat konzisztenciáját, tisztázza az esetleges megoldatlan kérdéseket. Majd a véglegesítés szakaszban a Bizottság/Ügynökség áttekinti az eredményeket és összeállítja a végleges ranglistát.

Az értékelési folyamattal és a szakértői tevékenységekkel kapcsolatos további információkért látogassanak el erre a weboldalra és tekintsék meg a brüsszeli KFI iroda szervezésében készült előadást és az azt követő panelbeszélgetést, ahol Ciprusról, Lengyelországból, Szlovéniából, Magyarországról és Litvániából érkező szakértők mondják el tapasztalataikat, motivációikat, illetve hasznos tippeket osztanak meg a szakértői jelentkezésről és a kiválasztás folyamatáról.

NAK/ Pók Zóra

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ