Nemzetközi hírek

Élet és Mezőgazdaság átalakulóban – a változás nyomonkövetése, az innováció támogatása, az ellenálló képesség erősítése címmel IALB I EUFRAS I SEASN online konferencia került megrendezésre 2021. június 10-11-én.

Forrás: IALB I EUFRAS I SEASN 2021 website

„A változás kísérése, az innováció támogatása, az ellenálló képesség erősítése” jelentik a vidéki tanácsadási szolgáltatások három kiindulópontját, amelyek előnyöket biztosítanak a felgyorsult strukturális változások és technológiai változásának idején. Az olyan sürgető környezeti problémák, mint az éghajlatváltozás és a fajok kihalása, az egészséges életmód és a digitalizáció megatrendjei hatással vannak a mezőgazdasági üzleti koncepciókra, valamint minden egyén életére. A válságok során felgyorsulnak a fejlesztések. A koronavírus járvány világossá tette, mennyire fontos, hogy „válságbiztosak” legyünk. Hogyan reagáltak a tanácsadók ebben a helyzetben? Hogyan tudtak az ügyfelek mellett állni, különösen a válságok idején? Hogyan segíthetik a tanácsadók az ellenálló képesség erősítését, vagyis a válságok sértetlenül való túlélésének képességét? Ezekkel a gondolatokkal vezette be Jussi Juhola Mezőgazdasági és Vidéki Tanácsadási Szolgáltatások Európai Fóruma (EUFRAS) elnöke a konferenciát.

A Boden-tó régiójában megrendezett 2021-es IALB-EUFRAS-SEASN konferencia a fenti témákra fókuszált, tanácsadó szempontjából. 14 műhelyben, 5 online kiránduláson, továbbá poszteres virtuális galériában vehetett részt a hallgatóság, ahol a szakma legjobb gyakorlati példáit mutatták be tanácsadás, oktatási ajánlások/képzések, és innovációs projektek formájában. A megnyitó előadók, Prof. Dr. Fredmund Malik (Malik Management Institut, St. Gallen), Kerstin Rosenow (Európai Bizottság) és Dr. Eelke Wielinga (linkconsult.nl) a konferencia három fő témáit dolgozta fel előadásaiban. Az IALB (Vidéki Tanácsadási Szolgáltatások Nemzetközi Akadémiája), az EUFRAS (Mezőgazdasági és Vidéki Tanácsadási Szolgáltatások Európai Fóruma) és a SEASN (Délkelet-Európai Szaktanácsadói Hálózat) szervezetek a konferencia szervezői, akik Bajorország és Baden-Württemberg tartománnyal, valamint az AGRIDEA-val és a Vorarlbergi Agrárgazdasági Kamarával együtt érdekes, átfogó programot kínáltak a tanácsadók, szaktanácsadók, trénerek, oktatók és a kutatók számára. A rendezvényen mintegy 300 fő részt.

Az IALB 60., az EUFRAS 11., és a SEASN 7. évfordulóján a konferencia olyan új módszerek, és applikációkat hívott segítségül, mint például a Kudoboard és az Open-Space, valamint a korábbi évekhez hasonlóan a slido, és a wonder.me alkalmazások, amelyek a megváltozott világunk alapkellékei lettek. Az állandóan nyitva tartó „virtuális-konferencia-kávézó” segítségével a továbbképzés, az oktatás és a kutatás területéről érkező munkatársak közötti eszmecsere fontos szerepet játszott.

Ebbe a közegbe kapott felkérést a SEASN elnökségtől a NAK, hogy együtt szervezzék- és bonyolítsák le a konferencia 14.30-17.00-ig tartó 13. Workshop-ját, amely a „Hálózatépítés és terjeszkedés - tanulás és jó gyakorlatok átvétele a nagy múltú GFRAS, EUFRAS és IALB-től” címet kapta.

A SEASN-NAK részéről két előadót kért fel a panelbeszélgetésekre. Az egyik Ulrich Ryser - Agridea, igazgató (Svájc) korábbi IALB elnök, jelenleg a EUFRAS és GFRAS (a tanácsadók európai és világszervezete) tagja, a másik Anton Jagodič - Szlovén Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálat, igazgató, az EUFRAS elnökség tagja.

Ebben a műhelyben, a gondolatébresztő panelbeszélgetések után, a tanácsadási-, szaktanácsadási hálózatok építésének, fejlődésének, fennmaradásának, kapacitásépítésének főbb irányait, továbblépési lehetőségei kerültek elemzésre, a többi nemzetközi szervezet jó gyakorlatából kiindulva (GFRAS, EUFRAS, IALB, SEASN). A vita során kiemelt hangsúlyt kapott a szervezés és finanszírozás kérdése.

A prezentációkat és a gondolatébresztő beszélgetést egy két és fél órás intenzív műhelymunka követte, amelyen a dél-keleteurópai régióból 25 fő szaktanácsadó vett részt (Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Szerbia), magyar részről 5 fő szaktanácsadó képviselte a szakterületet.

 

A rendezvény folytatásaként a résztvevők segítségével gyakorlatias kérdésekre kerestük a választ. Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy „Milyen új lehetőséget tartogatnak a SEASN számára az újonnan belépő szervezetek?” A válaszadók szerint az új szerveztek, új kapcsolatrendszereket, minőségi tudásmegosztást, tapasztalatot, friss energiát, ötleteket és bátorságot hozhatnak a SEASN számára.

Erre tekintettel javasolt a SEASN-nak új szervezeteket meghívni hálózatba, és így terjeszkedni. Megállapítottuk, hogy az új információk és a különböző nézőpontok mindannyiunk számára előnyösek.

Egy másik kérdés pedig arra kereste a választ, hogy „Van-e olyan tudás vagy szakértelem, amely hiányzik a SEASN-ből?” Nos, a kollégák nagyon őszintén válaszoltak, és kifejtették, hogy egy lényegesen erősebb háttérintézmény kialakítását javasolják, mert a SEASN szervezete nem működhet csak az önkéntes munkára alapozva, emellett szükség van egy szervezett háttérirodára is. Továbbá minőségi kapcsolattatásra, tereplátogatásokra, hogy a közösség jobban megismerje a tagországok munkáját, mindez kiegészítve az intenzívebb kommunikációval.

Az utolsó, és talán a legfontosabb kérdésre, "Hogyan látja a SEASN-t 5 év múlva?", a résztvevők azt válaszolták, hogy kulcskérdés az erős, elkötelezett, és kormányzati- és szervezeti támogatással rendelkező hálózat építése, több aktív-, motivált taggal, továbbá a fiatal tanácsadók/szaktanácsadók bevonása a hálózatba. Továbbá a jól tájékozott, gyakorlatorientált tanácsadók bevonása szükséges a jövőben, ennek a célnak az elérésében segíthetnek az ún. keresztlátogatások a régión belül, ahogyan az IALB és az EUFRAS teszi.

 

A munkacsoport azt a következtetést vonta le, hogy a nemzetközi szaktanácsadói szervezetek palettáján a fiatal szervezetnek számító hét éves SEASN-ban több önkéntes- és állami vállalásra, kitartó munkára, és több közvetlen személyes kapcsolatra van szükség ahhoz, hogy olyan hatékonyságú működést érjen el, mint az IALB és az EUFRAS.

A Workshopot egy kötetlen virtuális „beszélgetés” követte a wonderme.com app segítségével az online térben, ami délután öt óráig tartott. Itt a 14 WS szervezőitől-lebonyolítóitól lehetett kérdezni.

(Jakab Ágnes, NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám