Nemzetközi hírek

A V4-országok agrárkamaráinak képviselői – a Visegrádi Alap támogatásával – 2019. szeptember 23-án találkoztak Prágában, ahol egy szakmai workshop keretén belül egyeztettek a közös nemzetközi megjelenés és a kamarák kohéziójának továbbfejlesztési lehetőségéről.


A V4-államok agrárkamaráinak fórumai, rendezvényei megalapozták azt a szervezeti, egyezményes keretet, amely lehetővé teszi a hivatalos kapcsolattartáson keresztül ezen agrárkamarák közös fellépését nemzetközi szinten. Ez ma már nem csak az európai megjelenést (V4, Három Tenger Régió Agrárszervezeteinek Együttműködése, COPA-COGECA), hanem – köszönhetően a pályázati támogatásnak – az USA Indiana államával való együttműködést is jelenti.

Ma már sem az EU-n belül, sem nemzetközi szinten nem képes egyetlen ország sem eredményesen megjelenni. A nagy globális partnerek a kis kelet-közép-európai országokat egy gazdasági régióként kezelik. Ahhoz, hogy ezen az érdekérvényesítő területen eredményes viszontválaszokat tudjanak adni a visegrádi országok, elengedhetetlen a szervezett közös fellépés. Ennek érdekében az agrárkamarák koncepciót dolgoztak ki a regionális együttműködés kiterjesztésére, a partnerségek feltételeinek megteremtésére, megállapodások megkötésére.

A szeptember 23-án megtartott közös szakmai fórumon az elkészült intézkedési tervet vitatták meg a kamarák képviselői, és véglegesítettek egy megállapodás-tervezet is, amelynek aláírására, a társkamarákkal való egyetértés alapján, a következő V4-es agrárkamarai ülés keretén belül kerül sor Lengyelországban.

Az agrárkamarák képviselői egyetértettek abban, hogy a V4-es együttműködés fennmaradása és bővítése – résztvevői körben és szakmai területen egyaránt – közös érdek, mert csak így lehet biztosítani, hogy európai és tágabb, globális szinten az ágazati érdekeik megjelenhessenek, gazdasági kapcsolatrendszereik pedig tovább szélesedjenek. Ez eredményezheti együttesen, hogy a mező- és élelmiszer-gazdaság rugalmasan és hatékonyan reagáljon a kor piaci kihívásaira.


(nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei