Élelmiszeripar

Az emberi lét megköveteli a táplálkozást, ezért már az ősember is termelt élelmiszer eredetű hulladékot, amely azonban az akkori élelemforrások jellegéből adódóan kizárólag állati és növényi eredetű maradékok voltak. Ebben az időben a táplálkozásból származó hulladékok megsemmisítéséről a természet és az élővilág gondoskodott. Az antropológiai kutatásokból ismert táplálkozás fejlődés, valamint a népességszaporodás eredményeként megjelenő nagyobb mennyiségű hulladék az ókorra datálható, de a kezeletlenség problémaköre a középkorban jelent meg. A fertőzések terjedése is indokolttá tette főleg a városokban, hogy a keletkező hulladékot összegyűjtsék, valamilyen módon kezeljék és fokozottabban figyeljenek a higiéniára.

Az 1700-as évek végén a városok hoztak szabályozásokat a kötelező utcaseprésről, illetve a keletkező a hulladékokat a városon kívülre hordták. Ennek megfelelően a hulladékok elhelyezése településenként külön lerakókban valósult meg. A hulladékgazdálkodásban az elhelyezés mellett az 1800-as években vetődött fel a hulladékégetés gondolata, amelyben a megsemmisítés és a felhasználható energiává alakítás lehetőségét látták.

A történelmi példák szemléltetik, hogy a hulladékok keletkezése és azok elhelyezése, megsemmisítése hasznosítása nem újkeletű probléma, ezért a vonatkozó szabályozás az Európai Unió joganyagának egyik legrégebbi területe. 1975 óta van hatályban olyan keretjogszabály, amely a hulladékgazdálkodás rendszerét építi fel.

Hazánkban még az EU csatlakozás előtti időszak jogharmonizációja keretében került bevezetésre ilyen átfogó rendszer, amely alapját képezi a magyarországi szabályozásnak. A hulladékgyűjtés ma megszokott formája 2016. január 1-jétől lépett életbe. A szelektív hulladékgyűjtés Budapesten már a 90-es évektől bevezetésre került, majd fokozatosan terjesztették ki az ország többi településére, azonban nem egységes elvek alapján működött, így a meglévő rendszer megreformálásra, egységesítésre szorult.

Az átalakítással a hulladékgazdálkodási közfeladat szétvált állami és önkormányzati közfeladatra. Az állami feladatok ellátására az állam koordináló szervezetet hozott létre Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven. A társaság feladata lett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetése, az ellátandó feladatok jellegének, feltételeinek, a kapcsolódó elkülönített hulladékgyűjtési-, hasznosítási célok, irányok, feladatok meghatározása. Az országban hulladékgazdálkodási régiókat alakítottak ki optimalizált területi elrendezés alapján, ahol az érintett önkormányzat és az NHKV Zrt. által megfelelőnek ítélt közszolgáltató végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Az új rendszernek köszönhetően sikerült jobban összefogni a hulladékkezelést.

A kormány 2020-ban elfogadta a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervet, amely tartalmazza a hulladékcsökkentésre, az országban található illegális hulladékok felszámolására vonatkozó intézkedéseket is. A terv megalkotásával és elfogadásával a körforgásos gazdaságra való áttérés elősegítését várja a Kormány és olyan újítást vezet be a hulladékgazdálkodásban, amely nyersanyagként kezeli a hulladékokat. A változások során – összhangban az EU törekvésekkel – megújításra kerül a visszaváltási rendszer, átalakul a környezetvédelmi termékdíj és ezzel egyidőben bevezetésre kerül a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere.  

Az egységes hulladékgazdálkodás rendszerének kialakítása érdekében a Kormány közbeszerzési felhívást tett közzé 2022-ben az állami feladatok gyakorlati jogának koncesszióba adása érdekében. A közbeszerzés nyertese a MOL lett, amely feladatai közé a közszolgáltatási és az intézményi résztevékenységek körébe tartozó hulladékok átvétele, gyűjtése, elszállítása, előkezelése, kereskedelme és kezelésre történő átadása tartozik 2023. július 1-től. Az intézményi résztevékenységek közé tartozik a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer feladatainak ellátása és a kötelező visszaváltási rendszer működtetése is.

A koncesszor feladatát az ország teljes területén végzi majd, amely során közel 1,8 millió gazdálkodó szervezet által termelt hulladékkal kell gazdálkodnia, ideértve a 400 ezres kamarai tagság által kibocsátott mennyiséget is.

Tagjaink legnagyobb változásként azonban nem a tevékenységet végző gazdasági szereplő váltást, hanem az átalakításra és bevezetésre kerülő adminisztrációt, illetve a jelentési kötelezettség-növekedést fogják tapasztalni, amely sok kérdést vet majd fel. A koncesszori szerepkörökről, az intézményi körbe tartozó gazdálkodók és vállalkozások kötelezettségeiről és az induló rendszer működéséről, valamint a megváltozott jogszabályi környezetről a zökkenőmentes átállás érdekében online rendezvényt tartott a Kamara 2023. március 30-án, amelyről készült felvétel ezen a linken vissza nézhető.

Az előadások anyagait az alábbi linken tudják megtekinteni:

A COREPER a napokban tárgyalta a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv felülvizsgálatának kérdéseit. A javaslat három fő célkitűzése: a jelenlegi csomagolási hulladéktermelés csökkentése; a költséghatékony körforgásos gazdaság elveinek előmozdítása az egész iparágban; és az újrahasznosított anyagok felhasználásának növelése a csomagolásban. Ezzel kapcsolatosan szigorú célszámokat fogalmaz meg az újrahasznosítással, újrafelhasználással, és a komposztálható csomagolás kritériumaival kapcsolatban.  Tagjainkat ezekben a kérdésekben is igyekszünk minél hamarabb és részletesebben tájékoztatni.

 

NAK/Szécsényi Tamás

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám