Környezetgazdálkodás

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) egy új, ún. „regeneratív ökológiai gazdálkodás” (RÖG) hazai feltételrendszer és önkéntes tanúsítási védjegy lehetséges kialakításán dolgozik, amelyhez kéri a hazai gazdálkodók segítségét is.

A regeneratív gazdálkodás fogalma idehaza helyettesíthető a talajmegújító gazdálkodás definícióval is, amely meghatározást sokan ismernek és használnak is. A két fogalom egymás szinonimája és olyan mezőgazdasági gyakorlatokat ölel fel, amelyek a talaj egészségét és termékenységét javítják, például takarónövények alkalmazásával elért talajtakarásnak köszönhetően vagy csökkentett, elhagyott talajművelés eredményeképpen.  

Miben új az ÖMKI által elnevezett és elindítani kívánt új feltételrendszer? Olyan ökológiai gazdálkodással kapcsolatos feltételrendszer és önkéntes tanúsítási védjegy Magyarországon még nem létezik, amely mind a talajmegújító, mind az ökológiai gazdálkodási alapelveket figyelembe veszi és a gyakorlatokat ötvözi. Ezen feltételrendszert kimondottan a hazai viszonyokra tervezi a kutatóintézet és az EU alapelvárásainál részletesebb - önkéntesen választható - szakmai követelményeket támasztana a benne részt venni szándékozó gazdálkodók felé. Középpontjában a talaj minőségi és mennyiségi védelme állna, amelyet biodiverzitást és talajvédelmet támogató gyakorlatok terén valósítana meg.

Mind az ökológiai gazdálkodás, mind a talajmegújító gazdálkodás, mint különálló rendszerek működnek egymás mellett. Ugyanakkor a kettő ötvözéséből egy magasabb szintű környezettudatos mezőgazdasági gyakorlatokból álló rendszert lehetne elérni. A RÖG felelne meg leginkább egy olyan fenntartható gazdálkodás elvárásainak, amely pozitív hatással van talajaink egészségére, építi azt, növeli a biodiverzitást, továbbá egészséges, szermaradványmentes élelmiszert állít elő gazdaságosan. 

Első lépésként az ÖMKI egy kérdőívet készített, amelynek kitöltése 30 percet vesz igénybe és névtelenül tehető meg.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéri a gazdálkodókat, különösen a talajmegújító vagy ökológiai gazdálkodást folytató gazdálkodóit, hogy támogassák az ÖMKI kezdeményezését szakmai tudásuk megosztásával.

NAK / Gergely Márta

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám