Rólunk

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - rólunk

A 2013. március 28-án megalakult Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – NAK) feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen kívül gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a gazdálkodókhoz.


„Magyarország agrárgazdasága történelmi fordulat előtt áll! Egyszerre kell megfelelnie a világgazdaság kihívásainak, el kell foglalnia méltó helyét az Európai Unió agrárgazdaságában, biztosítania kell a nemzeti érdekérvényesítéshez szükséges szervezeti kereteket, meg kell találnia a helyes arányt a tömegtermelés és a nemzeti hagyományokra épülő termelési és fogyasztási szokások között, tevékenységével pedig hozzá kell járulnia a szervezett és átlátható piaci viszonyok kialakításához, valamint a versenyképes gazdálkodási feltételekhez.

A kamarának felelőssége van a nemzeti birtokpolitika kialakításában, végrehajtásában.  A kamarának vallania kell, hogy aktívan közreműködik a rendezett piaci viszonyok kialakításában, tevékenységével pedig a tisztességes gazdálkodókat kell segítenie. Legyen érték az üzleti tisztesség!

Hazánk természeti adottságai, földje, vízkészlete, éghajlati viszonyai kivételes lehetőségek tárházát jelentik. A kamara megalakulásának egyik legfontosabb célkitűzése annak biztosítása, hogy ezen lehetőségekkel első sorban azok élhessenek, akik a hazai értékteremtő munkában és az ehhez kapcsolódó közteherviselésben is tevőleges szerepet játszanak. Az így működő vállalkozások számára minden segítséget meg kell adni. A segítségnyújtás egyik sajátos területe kell, hogy legyen az együttműködésre képtelen vállalkozásokkal szembeni határozott fellépés.

Az elmúlt évtizedek egyik súlyos mulasztását is pótolja az új nemzeti kamara. Látni kell, hogy a szétaprózott, az egyéni, vagy csak a részérdekek egymással szemben könnyen kijátszható képviselete adott esetben lehetőséget teremt a gazdasági erőfölény korlátlan érvényesítésére, a piacvesztésre. Ez az állapot hosszú távon nagyobb nemzetgazdasági kárt okoz, mint az ésszerű, okos, az érdekeket kölcsönösen figyelembe vevő, szakmailag megalapozott, továbbá a jogszabályoknak is megfelelő kompromisszumok sora, az érdekek valódi tárgyalási pozíció alapján történő egyeztetése. A kamara megfelelő keretet nyújthat ezen megállapodások megkötéséhez, sőt ha kell, az abban foglaltak jogi érvényesítéséhez.

A kamarát együttműködésre való képessége, a korrekt partneri kapcsolat fenntartása, valamint tagjai összérdekeit kifejező vélemények határozott és következetes képviselet kell, hogy jellemezze. Ez teremtheti meg az alapját annak, hogy a kamara által ellátandó közfeladatok köre adott esetben bővüljön.

Mindent meg kell tenni annak érdekében is, hogy az érintettek a kötelező kamarai tagságot ne kényszerként éljék meg, hanem abban a lehetőségeket lássák. Erre figyelemmel a kamarának kiemelt felelőssége van abban, hogy tagjai részére magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson, melynek gazdasági eredményeit elsődlegesen a szolgáltatást igénybe vevő tagjai kell hogy élvezzék.

A kamara jövőbeni működésének alapja kell hogy legyen a hitelesség. Fontos etikai követelményként kell érvényesülnie a kamara minden tisztségviselőjénél, munkavállalójánál, hogy e minőségükben cselekedeteiket, nyilatkozataikat a kamarai tagság összérdekeinek képviselete kell hogy áthassa. A kamarának – tagjai korábbi érdekérvényesítési képességétől és lehetőségétől függetlenül – egységesen felelősséget kell vállalnia minden tagja érdekeinek megfelelő szintű és kiegyensúlyozott képviseletéért."

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám