Az öntözés vízjogi engedélyes tevékenység. A vízjogi engedélyezési eljárás iránti kérelemnek pedig tartalmaznia kell az engedélyezési tervdokumentációt, elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást tartalmazó dokumentációt.

A vízjogi engedélykérelmet

 • elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, vagy
 • papír alapon: 5 példány engedélyezési tervdokumentációval, elvi vízjogi engedélyezés esetén 3 példány műszaki megoldást tartalmazó dokumentációval lehet benyújtani.

Az engedélyezési tervek elkészítése olyan feladat, amelyet kizárólag az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni, amely jogosultággal rendelkezőket a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) tart nyilván.  Az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat érdekeltségi körébe tartozik többek közt a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával (felszín alatti és -, felszíni vizek) összefüggő mérnöki tervezés és szakértés, valamint a műszaki ellenőrzés és a felelős műszaki vezetés.

Az MMK névjegyzékben szereplő jogosult tervezőkről a mérnökkereső felületen informálódhatunk, az alábbi keresési szűkítések mentén:

 • alapadatok: név, kamarai szám, tagsági státusz, tagozat;
 • címadatok: megye, irányítószám, település;
 • szakmagyakorlási kategóriák: érintett szakterület: többek közt kiemelten a vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület:
  • VZ-TER: Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszerek építmények) tervezése.
  • VZ-VKG: Vízkészlet gazdálkodás építmények, vízrajz, vízfeltárás kútfúrás, vízbázis-védelem, vízminőségi kárelhárítás építményei tervezése, valamint az ezek alapját képező hidraulikai, hidrodinamikai, hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés.

MMK MÉRNÖKKERESŐ FELÜLET ELÉRHETŐSÉGE: https://www.mmk.hu/kereses/tagok

MMK MEGYEI KAMARÁK ELÉRHETŐSÉGE: https://www.mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

NAK/ Tasnádi Gabriella

Címkék:

 

Őstermelői adatok lekérdezése