Az új uniós rendelet egységes gyakorlati rendelkezéseket állapít meg az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállításával kapcsolatos hatósági ellenőrzések és intézkedések elvégzésére.


Megjelent a Bizottság (EU) 2019/627 végrehajtási rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és a 2074/2005/EK bizottsági rendeletnek a hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról.

Az (EU) 2017/625 rendelet szabályokat állapít meg a tagállamok illetékes hatóságai által végzett azon hatósági ellenőrzésekre és más hatósági tevékenységekre vonatkozóan, amelyek azt hivatottak igazolni, hogy betartják-e az uniós jogszabályokat, többek között az élelmiszer-biztonság területén az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában. A rendelet különösen az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékekre vonatkozó hatósági ellenőrzésekről rendelkezik.

Ez a rendelet egységes gyakorlati rendelkezéseket állapít meg az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállításával kapcsolatos hatósági ellenőrzések és intézkedések elvégzésére.  Az egységesítés érdekében ebbe a rendeletbe lettek felvéve a 2074/2005/EK bizottsági rendeletben előírt végrehajtási intézkedések is, amelyek a 854/2004/EK rendelet szerinti hatósági ellenőrzések megszervezésére vonatkozóan kerültek meghatározásra az élő kagylókban előforduló tengeri biotoxinokra vonatkozó elismert vizsgálati módszerek, a nyers és a hőkezelt tejre vonatkozó vizsgálati módszerek, a halászati termékek hatósági ellenőrzése és a húsvizsgálat tekintetében.

A rendelet a kihirdetését (2019. május 17.) követő huszadik napon lép hatályba. Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.


(NAK/Polczer Kartalin)

Címkék:

Egységes kérelem