Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/949 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Balatoni hal” [OFJ]).

Az OFJ jelölés az adott földrajzi hely és a termék neve közötti kapcsolatot hangsúlyozza. Olyan termékekről van itt szó, amelyek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője a földrajzi eredetüknek tulajdonítható. Általában azok a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek viselhetik ezt a jelzést, amelyeket részben egy adott régióban állítanak elő, dolgoznak fel vagy készítenek el. Magyarország esetében már több termék is rendelkezik a jelöléssel, ide tartozik többek között például az „Újfehértói megy”, a „Szentesi paprika” és a „Szilvásváradi pisztráng”. Ezen termékek sorába került be a 2021/949 végrehajtási rendelettel a „Balatoni hal” is.

A „Balatoni hal” kizárólag a Balatonban vagy a Balaton vízgyűjtő területén élő, ott szaporított és nevelt ponty (Cyprinus carpio L. 1758) vagy a fogassüllő (Sander lucioperca L. 1758) halfajok egyedei, melyek élve vagy feldolgozva (frissen, hűtve, fagyasztva, jellemzően darabáruként, ritkábban filé formájában) kerülnek kereskedelmi forgalomba.

A „Balatoni hal” előállításának minden lépését a Termékleírásban meghatározott földrajzi területen kell végezni. Ez alatt értve a természetes ívást, a mesterséges (keltetőházi) szaporítást, a hal növekedését a természetes vízben és nevelését a tógazdaságban. A termék nyomonkövethetőségét a tógazdaságok önellenőrzési programja és annak hiánytalanul vezetett dokumentációja szolgáltatja. Ennek alapján a „Balatoni hal” eredete minden esetben megállapítható.

A “Balatoni hal” kapcsolata a földrajzi területtel a minőségen és hírnéven alapul. A „Balatoni hal” termék előállítási helye elsősorban a Balaton déli és délnyugati vízgyűjtője. A mai halastavak azokon a területeken találhatók, melyek a lecsapolások előtti Balaton öblözetei voltak, tehát ezeket a halastavakat az egykori tómederben alakították ki, ennek megfelelően altalajuk hasonlatos a Balatonéhoz.

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. június 7.) követő huszadik napon lép hatályba.

 

(NAK/Vadász Sándor)