Megjelent a Tanács (EU) 2020/1151 irányelve, mely több ponton is változást hozhat a tagállamokban az érintett gazdálkodók életében.


2020. július 29-én került kihirdetésre a 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló irányelv, mely kimondja, hogy a régi szabályozás már elavult, az abban foglalt követelményeknek való megfelelés költség vonzatai korlátozzák a kis- és középvállalkozások részvételét az alkohol és az alkoholtartalmú italok kereskedelmében a belső piacon. A tagállamoknak az irányelvnek való megfelelés érdekében 2021. december 31-ig kell elfogadni és kihirdetni a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, melyeket 2022. január 1-jétől kezdődően kell majd alkalmazni.

Az irányelv kiemeli, hogy a tagállamok kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak a független kisüzemi sör- és szeszfőzdék által kis mennyiségben előállított sörre és etil-alkoholra, valamint felhatalmazást kapnak, hogy kedvezményes adómértéket alkalmazzanak a független kisüzemi termelők által kis mennyiségben előállított egyéb alkoholtartalmú italokra is. A kedvezményezett termékek köre korlátozható a köztes alkoholtermékek és egyéb erjesztett italok tekintetében.

Ezen túlmenően elő kívánja segíteni, hogy a kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazása céljából valamennyi tagállamban elismerjék a termelők független kisüzemi termelői státuszát, melynek érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruház, de ezen túlmenően engedélyezi az adminisztratív terhek csökkentésének érdekében az öntanúsítást is. A kapcsolódó részletszabályokat az egyes tagállamok állapítják meg.

Sör, bor és az egyéb erjesztett italok vonatkozásában a 92/83/EGK irányelv engedményei alapján mentességet biztosíthattak a tagállamok a jövedéki adó alól a nem kereskedelmi célra, házilag előállított termékekre, ugyanakkor gyümölcsből készült, saját fogyasztásra előállított etil-alkohol tekintetében nem biztosítottak a szabályozók ilyen választható jellegű mentesítési lehetőséget. A jelenlegi irányelv viszont megteremti annak lehetőségét, hogy kedvezményes adómértéket VAGY mentességet alkalmazzanak a tagállamok a nem kereskedelmi célra szánt, regionális és hagyományos jellegű etilalkohol-tartalmú termékekre. Fontos megjegyezni, hogy a lehetőség megnyitása korlátozott mennyiségű gyümölcsszeszre vonatkozik, amely a magánszemély tulajdonában lévő földterületen termesztett, a magánszemély saját tulajdonát képező és általa biztosított gyümölcsből állítható elő.

Az irányelv azt is kimondja, hogy a gazdasági szereplők megfelelési terheinek csökkentése és a jogbiztonság növelése érdekében felül kell vizsgálni a mentességek alkalmazásának feltételeit a denaturált alkohol valamennyi típusa tekintetében. A teljesen denaturált alkoholra vonatkozó mentesség egységes alkalmazásának biztosítása érdekében egyértelműbbé kell tenni a teljesen denaturált alkohol kölcsönös elismerésére vonatkozó feltételeket is.

Nézzük meg, milyen szabályokat fektet le az irányelv módosítása az egyes termékpályákon.

Sör
A sör jövedéki adójának megállapítására vonatkozó feltételek egységes alkalmazásának biztosítása érdekében meg kell határozni a Plato-fok mérésének feltételeit. Nevezetesen az édesített vagy ízesített sörök Plato-fokának mérését illetően fontos kikötni, hogy a Plato-fok mérése céljából a sörnek az erjesztést követően hozzáadott összetevőit is figyelembe kell venni. Azokban a tagállamokban, ahol még nem veszik figyelembe az erjesztést követően hozzáadott összetevőket a méréskor, átmeneti időszakot javasolnak, melyben még használható a jelenleg is alkalmazott módszer. Az alacsony alkoholtartalmú sörök választékának gyarapítása érdekében megnövelik az alacsony alkoholtartalmú alkoholokra alkalmazható adómértékekre vonatkozó küszöbértékeket. A rendelkezés értelmében a tagállamok a minimum adómértéknél alacsonyabb kedvezményes adómértékeket alkalmazhatnak olyan sörre, amelynek tényleges alkoholtartalma nem haladja meg a 3,5 térfogatszázalékot.

Bor
A tagállamok kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhatnak a független kisüzemi bortermelők által előállított borra. Hazánkban a kedvezményes adómérték az évi átlagosan 1.000 hektoliterig előállító vállalkozásokra vonatkozhat, a kedvezményes adómértékeket a normál nemzeti jövedékiadó-mérték legalább 50 %-ában kell meghatározni. Amennyiben azonban két vagy több kisüzemi bortermelő együttműködik, és az összesített éves termelésük nem haladja meg az 1 000 hektolitert, akkor e bortermelők egy külön független kisüzemi bortermelőként kezelhetők. A tagállamoknak biztosítani kell, hogy a kedvezményes adómértéket más tagállamban elhelyezkedő független kisüzemi bortermelőtől beszállított borra is alkalmazzák, a hazai mértéknél magasabb adót arra nem vethetnek ki.

Egyéb erjesztett italok
A tagállamok a független kisüzemi termelők által előállított egyéb erjesztett italokra az érintett termelők éves termelése alapján kedvezményes adómértékeket alkalmazhatnak az összesen évi 15.000 hektoliterig előállító vállalkozások esetében azzal, hogy a kedvezményes adómértékeket az egyéb erjesztett italokra vonatkozó normál nemzeti jövedékiadó-mérték legalább 50 %-ában kell meghatározni. A kategórián belül a tagállamok korlátozhatják a rendelkezést az italok bizonyos típusaira, de itt érdemes követnie a méhészeknek is az eseményeket, hiszen a jelzett körbe tartoznak a méz vizes oldatának erjesztésével nyert italok is!

Köztes alkoholtermékek
A tagállamok a független kisüzemi termelők által előállított köztes alkoholtermékekre – az érintett termelők éves termelése alapján – kedvezményes adómértékeket alkalmazhatnak az évi maximum 250 hektolitert előállító vállalkozások esetében azzal, hogy a kedvezményes adómértéket köztes alkoholtermékekre alkalmazott normál nemzeti adómérték legalább 50 %-ában kell meghatározni.
Csakúgy, mint a fenti kategóriánál, a tagállamoknak itt is lehetősége van bizonyos termékkör-típusokra korlátozni a cikk alkalmazását.

Etil-alkohol (gyümölcsből készült)
A tagállamok jövedékiadó-mentességet VAGY kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak a magánszemély, annak családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott etil-alkoholra, feltéve, hogy eladásra nem kerül sor, amennyiben azt magánszemély állítja elő az érintett tagállam illetékes hatóságainál nyilvántartásba vett egyszerű, kisméretű desztillálóberendezés használatával. Az alapanyag a magánszemély jogszerű használatában lévő földterületen termesztett, saját tulajdonát képező és általa biztosított gyümölcs lehet. A kedvezmény az illetékes tagállami hatóság által engedélyezett szeszfőzdében történő előállítás esetén is alkalmazható, ha az a magánszemély számára az ő jogszerű használatában lévő földterületen termesztett, saját tulajdonát képező és általa biztosított gyümölcsből történik. Mértéke legfeljebb 50 liter gyümölcsszesz.

(Az egyes jövedéki termékkörök beazonosításában a NAV által kiadott útmutató adhat segítséget.)

További részletes információk és az irányelv szövege az EUR-Lex-en található.

NAK/Pető Krisztina