`

2018. november 1-től valamennyi EU-s tagállamban, így Magyarországon is alkalmazni kell a hatályos állattenyésztési rendeletet. A jogharmonizáció keretében itthon pedig készül az új állattenyésztési törvény.


Az Európai Unióban 2016-ban megújult az állattenyésztési szabályozás, az erre vonatkozó EU-rendelet és hozzá kapcsolódó bizottsági rendeletek 2018. november 1-én hatályba lépnek, azok közvetlenül alkalmazandóak valamennyi tagállamban. Ezeket az előírásokat a tagállamoknak összhangba kell hozniuk a saját törvényeikkel, ezért még ebben az évben az Országgyűlés elé kerül az új állattenyésztési törvény – mondta az október 18-i országos húsmarhatenyésztési tanácskozáson Tarpataki Tamás, az Agrárminisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára.


Eltérő alkalmazás volt


Mint mondta, főként azért vált szükségessé az új uniós szabályozás, mert a korábbi állattenyésztési regulákat az egyes országok eltérően értelmezték és eltérően illesztették be a nemzeti joganyagokba. Szintén kiváltó ok volt, hogy biztosítani akarták a tenyészállatokra vonatkozó, a tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó, valamint a tenyészállatok és azok szaporítóanyagai kereskedelmének egységes szabályozását.

A legfontosabb változások november 1-től. A már elismert tenyésztő szervezeteket, tenyésztő egyesületeket, tenyésztő szövetségeket, magánvállalkozásokat és egyéb szervezeteket az EU-rendelettel összhangban elismertnek, valamint az általuk végrehajtott tenyésztési programokat elfogadottnak kell tekintetni. Minden egyéb tekintetben azonban az EU rendeletben foglalt szabályokat kell rájuk is alkalmazni. Ugyanazon fajta esetében több tenyésztőszervezet is kaphat elismerést és hajthat végre tenyésztési programot. A tenyésztőszervezeteknek lehetőségük nyílik más EU-tagállamban is működni, határon átnyúló tevékenységet végezni.

A tenyésztőszervezetek elismerésekor maga a szervezet elismerése és az általa végrehajtott tenyésztési program elfogadása elkülönül egymástól, az két külön közigazgatási eljárás lesz. A törzskönyvek felépítését, valamint a tenyészállatok törzskönyvbe, illetve annak fő- és melléktörzskönyvi részébe történő bejegyzésének szabályait, valamint a tenyésztőszervezet kötelezettségeit az EU-rendelet részletesen szabályozza, a tenyésztési programoknak e téren sokkal szűkebb mozgásteret biztosít.

A rendelet megteremti az úgynevezett uniós referenciaközpontok létrehozásának jogi alapjait, melyek a teljesítményvizsgálatok és a tenyészértékbecslések módszerének egységesítését célozzák. A származási igazolások tartalmi elemei kötöttebbek lesznek, a rendelet konkrétan megfogalmazza, hogy azoknak mit kell tartalmaznia. Egységesítik a harmadik országokból történő fajtatiszta tenyészállatok és azok szaporítóanyagai EU-ba hozatalának rendszerét. Emellett szigorúan szabályozza a rendelet a határon átnyúló tenyésztési tevékenységet is.


Eljárt felette az idő


Tarpataki Tamás elmondta, a jelenleg hatályos 1993-as állattenyésztési törvény és annak – sok esetben szintén egy-két évtizede megalkotott – végrehajtási rendeleteinek módosítása, megújítása egyéb szempontok miatt is időszerűvé vált, így az uniós harmonizáció jó alkalom erre. Hozzátette, az EU-s jog csak a szarvasmarha, bivaly, zebu, juh, kecske, ló, szamár és sertés fajok fajtáinak tenyésztését szabályozza, ezért az „egyéb”, közösségi jog által nem szabályozott állatfajtákra – például a baromfira – teljes nemzeti szabályozást szükséges kialakítani, amely nem ütközhet az EU egyéb szabályaival, főként a versenyjogi szabályaival.

Mint mondta, az új törvény célja, egy a mai kor követelményeinek megfelelő, az ágazat érdekeit segítő jogszabály megalkotása, a hazai tenyésztésszervezés értékeinek és a hazai tenyésztők érdekeinek megvédése, valamint az állatgenetikai erőforrások és a kiemelt genetikai értéket képviselő, védett, őshonos, veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták védelme. Úgy fogalmazott, hogy a tárca reményei szerint az a parlament az év végig elfogadj a törvénytervezetet, a kapcsolódó végrehajtási rendeleteket pedig ezt követően alkotják meg.

 


Pozitív folyamatok

Mint Tarpataki Tamás ágazatértékelésében elmondta, a KSH 2018. június 1-jei adatai szerint a szarvasmarhák és ezen belül a tehenek számának 2011-ben kezdődött növekedése 2018-ben is töretlen. A gazdasági szervezetek állományának szinten maradása mellett bővült az egyéni gazdaságokban tartott szarvasmarhák száma. Az elmúlt nyolc évben a szarvasmarhák és ezen belül a tehenek állománya negyedével emelkedett, ennek motorja az egyéni gazdaságok bővülő termelése volt. A szarvasmarhák száma 2018. júniusában 879,8 ezer volt, éves összevetésben 15,8 ezerrel, 2010-hez képest pedig 174,0 ezerrel nőtt. A tehénállomány 397,2 ezerre bővült, ami 2010-hez képest 82,7 ezres növekedést jelent. A helyettes államtitkár szerint a pozitív folyamatok mögött meghatározóan a kedvező támogatási feltételrendszer, a földhasználati szabályozások, a húsmarhakivitel alakulása (főként Törökországba), és a tejpiaci helyzet javulása áll.


A szervezettségen lehet még javítani

Néhány nappal a keszthelyi konferencia után, október 24-én tartotta meg az Agrárminisztérium a húsmarhaágazati szakmai szakmai napját.
– A hazai húsmarhaállomány az utóbbi évtizedben folyamatosan növekedett, mára meghaladta a 300 ezres létszámot, amelynek több mint a fele tehén. Az állomány döntő részben családi gazdaságok kezében van – fogalmazott Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár. – Az ágazat szervezettsége ugyanakkor még messze elmarad a kívánatostól, amelyen változtatni kell. A magyar húsmarhának jó piaca van, túlnyomó részt külföldön talál vevőre.

Felhívta a figyelmet arra, hogy idehaza a marhahúsfogyasztás elmarad az uniós átlagtól, ennek növelése előnyös lenne a fogyasztónak és biztos piacot adna a termelőknek. A marhahús-fogyasztás Magyarországon az összes húsfogyasztás 3-5 százalékát adja csupán, ami évi 3 kg/fő mennyiséget jelent és az EU-átlagfogyasztás alig harmada. Így a hazai marhahúsfogyasztásban van fejlődési potenciál. Ehhez szerinte egyrészt megfelelő minőségű feldolgozott árualapot szükséges előállítani, másrészt erősíteni kell a magyar kiskereskedők és az éttermek, valamint a magyar tenyésztők közötti szakmai együttműködést.

Mezei Dávid vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár kiemelte, a húshasznú szarvasmarhatartással foglalkozó gazdálkodók számára a Vidékfejlesztési Program keretében beruházási, normatív és más pályázati felhívások is lehetőséget adtak támogatási források elnyerésére. Az ágazat beruházási elképzeléseinek támogatását négy pályázat szolgálta (trágyatárolók építése, szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése, mezőgazdasági termékek erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban, mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása), amelyek keretében eddig már több mint 153 milliárd forint támogatás megítéléséről született döntés.(nak.hu/RF)

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám