A Központi Statisztikai Hivatal olyan alkalmazást publikált, amely többek között több éves mezőgazdasági és területi adatok összehasonlítását is lehetővé teszi.


A legfontosabb statisztikai mutatók területi jellemzőinek összehasonlítását teszi lehetővé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szemléletes térképes interaktív megjelenítő alkalmazása. A magyar és angol nyelven is használható alkalmazásban jelenleg 19 témakör összesen 222 mutatója szerepel.

Az alkalmazás területi adatok térképi ábrázolására, adatok lekérdezésére, illetve az adatokhoz kapcsolódó módszertani információk elérésére nyújt lehetőséget. A mutatók időbeli összehasonlíthatósága biztosított, az idősorok ugyanis egységes módszertan szerint tartalmazzák az adatokat. A letölthető és ábrázolható adatok döntő többsége 2012-től áll a felhasználók rendelkezésére, emellett a 2010. évi általános mezőgazdasági összeírás, a 2017. évi ültetvény-összeírás és a 2011. évi népszámlálás adataiból képzett mutatók is elérhetők. A mutatók egységesen az utolsó elérhető év közigazgatási beosztásának megfelelően szerepelnek az alkalmazásban.

A térképi ábrázolás négy területi szinten – regionális, megyei, járási és települési – lehetséges, azonban néhány mutató esetében lehetőség van a települési szintnél részletesebb bontású, úgynevezett rácshálós térkép készítésére is. A közigazgatási határokat tartalmazó térképekhez további térképrétegek – például légifotó, OpenStreetMap – és feliratok is rendelhetők.

Az alkalmazásban szereplő adatokat egy alkalommal, minden év november végén frissítik. Az alkalmazás a KSH oldalán érhető el (


(MTI/KSH)