A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is fontosnak ítéli a dohánytermelést, hiszen mintegy 10-12 ezer embernek ad munkát, alapvetően hátrányos helyzetű térségekben.


A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége szoros együttműködésben dolgozik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával; szeptember 8-án, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ófehértón tartottak dohánytermesztési nyílt napot, amelyen egyúttal a kamara dohány-dohánytermék osztályának ülését is megtartották.

A két szervezet az Európai Unió 2020 utáni Közös Agrárpolitikájának kidolgozása során lobbizik a dohánytermelés újbóli uniós támogatásáért is. Ilyen források 2014-ig segítették a dohánytermelőket, azóta alapvetően csak nemzeti forrásokból adható erre támogatás. A magyar kormány élt ezzel a lehetőségével, így tízezernél több munkavállaló helye vált biztossá, főleg az átlagnál kedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A támogatás mértéke idénre már 2016. októberében ismert volt, ahogy a következő három évre vonatkozó tervekről is kaptak már tájékoztatást a gazdálkodók. Ez a kiszámíthatóság tervezhetőséget, stabilitást ad a nagy élőmunkaerő-igényű ágazatnak, a foglalkoztatásnak.

Mezőgazdasági munkás Virginia dohány törése közben a Fejértó Szövetkezet dohányföldjén Ófehértó határában

 

Az 1970-80-as években – jelentősen más piaci körülmények között – mintegy 27-28 ezer hektáron termeltek dohányt hazánkban, az utóbbi években folyamatosan csökkent a termőterület. Bár hosszútávú következtetéseket nem lehet még levonni, de örvendetes, hogy 2016-hoz képest 2017-ben – ha minimális 20 hektárral is – nőtt a termőterület. Magyarországon idén 3400 hektáron 6171 tonna dohányra szerződtek a termelők. A terméskilátások nem rosszak, ha az időjárás engedi betakarítani a teljes mennyiséget, akár a szerződött felett is lehet a termés mennyisége. A palánták kiültetését követő korai kisebb jég- és viharkárok után idén kedvezett az időjárás a dohánynak, összességében jónak mondható a termés. A betakarítás július közepén kezdődött és október elejéig tart majd.

Az ágazatban foglalkoztatottak 90 százaléka szakképzettség nélküli, 70 százalékuk nő. Örömteli, hogy a termeltető cégek biztos piaci lehetőségekről beszéltek az ófehértói rendezvényen. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is hangsúlyozza az ágazat fontosságát, hiszen a dohánytermelés mintegy 10-12 ezer embernek ad munkát, alapvetően hátrányos helyzetű térségekben. (NAK) (fotó: MTI)

 


Óriási dotáció

A kormány 2020-ig az eddig megszokott módon továbbra is támogatja a dohánytermesztők munkáját Magyarországon - jelentette ki a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára a Magyar Dohánytermesztők Országos Szövetsége (Madosz) által szervezett dohánytermesztési nyílt napon. Nagy István kifejtette, átmeneti nemzeti támogatásként a korábbi, hektáronkénti 600 ezer forint változatlan formában jár a termelőknek. Hozzátette, hogy könnyítésként az eddig feltételként szabott hektáronkénti 1000 munkaóra helyett csak 500 munkaóra bejelentett foglalkoztatási kötelezettséget kell teljesíteniük a termelőknek. A termesztést vállaló gazdák emellett a de minimis (csekély összegű) támogatási formából további 300 ezer forint kiegészítést kaphatnak, így egy hektárra összesen akár 1 millió forintos pénzbeli segítséghez juthatnak.

-  Nincs ma Magyarországon olyan ágazat, amelyet a kormány ekkora dotációval támogatna, tartana piacon és versenyképes helyzetben - jelezte a szakmai napra meghívott termelők és termeltető-felvásárló társaságok képviselői előtt az államtitkár. Mint mondta, ezt azért teszi meg a kormány, mert Magyarországnak keleti térségében ,,végtelenül fontos" értelmes célhoz és munkához juttatni az itt élő embereket.
Úgy vélte, a következő években a szektor szereplőinek azon kell gondolkodniuk, hogyan lehet biztosítani a megfelelő számú munkavállalót a nagy élőmunkát igénylő termesztéshez. Kifejtette, megoldást kell találni arra, hogyan lehet egész éven át tartó, biztos megélhetést nyújtani azoknak, akik jelenleg a közmunkaprogramban dolgoznak, hogyan lehet őket ,,átcsábítani" például a közfoglalkoztatotti létnél jóval nehezebb és több munkát, de magasabb munkabért kínáló idényjellegű dohánytermesztési munkákra. (MTI)