Földműves nyilvántartás

A földművesként, illetve mezőgazdasági termelő szervezetként történő bejelentkezés a föld adásvételi és haszonbérleti szerződések megkötéséhez, illetve a földhasználati bejelentéshez szükséges.

Az eljárás a 2013. évi CCXII. törvény értelmében díj- és illetékmentes, ami a jogszabályi háttér értelmében 2014. május 1-től sem fog változni.

Amennyiben a gazdálkodó már rendelkezik föld adásvételi vagy bérleti szerződéssel, földhasználatát már korábban bejelentette, akkor földművesként vagy mezőgazdasági termelő szervezetként mindaddig nem kell bejelentkeznie, ameddig új föld adás-vételi vagy bérleti szerződést nem kíván kötni, a meglévő földbérleti szerződését nem kívánja meghosszabbítani vagy föld használati jogát nem kívánja bejegyeztetni.

Amennyiben a gazdálkodó földhasználata rendezett, vagyis jogszerű földhasználónak minősül a 28/2014. (III. 27.) VM rendelet értelmében, akkor a földművesként vagy mezőgazdasági termelő szervezetként történő bejegyzése a területalapú támogatás igénylését nem befolyásolja.

A 28/2014. (III. 27.) VM rendelet értelmében:

jogszerű földhasználó: Az ügyfél földhasználata jogszerűségét - amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról - a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja szerinti hatályos állapotot alátámasztó alábbi okiratokkal igazolhatja:

- földhasználati lap,

- a családi gazdálkodó ügyfél esetében családi gazdaság alapításáról szóló megállapodás,

- haszonbérleti szerződés,

- közös tulajdonban álló, termelési integráció megvalósítása érdekében megkötött alhaszonbérlettel vagy önkéntes cserével érintett földrészleteket használó, továbbá azon ügyfél vonatkozásában, akinek az adott földterületre fennálló használata a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre, egyéb használatot igazoló okirat.

(Jogszerű földhasználó az is, aki a NFA-val a föld átmeneti – max. 1 éves – hasznosítására megbízási szerződéssel rendelkezik.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ