Tagsági tudnivalók

Az elmúlt időszak rendkívüli időjárása miatt megnövekedett a jég, vihar, felhőszakadás káresetek száma. Az ehhez kapcsolódó biztosítási ügyintézésben, kárbejelentésben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakemberei az alábbi információkkal kívánják a gazdákat segíteni.

Kárbejelentés

A biztosítók felé a kárbejelentést szerződésszerűen a kár napjától számított 48 órán belül kell megtenni, azaz törekedni kell az észleléshez képest gyors bejelentésre. A kárbejelentéseket a biztosítók honlapjain keresztül, vagy azok ügyfélszolgálati telefonszámain tehetik meg a gazdálkodók. A mezőgazdasági biztosítások a vállalati biztosítások közé tartoznak, azaz alapvetően a biztosítók portáljainak azon részén célszerű keresni őket.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biztosítási szolgáltatását és kárbejelentő felületét is igénybe tudja venni a gazdálkodó, amikor az állami kárenyhítési rendszerbe MKR (Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer) teszi meg a bejelentést falugazdásznál.

A kárbejelentéshez szükséges alapadatok: kötvényszám, biztosított neve, kapcsolattartó elérhetősége; káresemény időpontja, leírása (például: a vihar a napraforgó levélzetét, szárát, a tányérokat letörte); a károsodott növénykultúra megnevezése, a károsodott terület mértéke, település, a parcella blokkazonosítója. Felhívjuk a figyelmet, hogy célszerű a gazdálkodónak ellenőriznie a bejelentés előtt, hogy az aktuális biztosítási díjat befizette-e a biztosító számlájára, mert ezt vizsgálják meg elsők között, már az előszemle megkezdése előtt. Fontos tudnivaló, hogy a növénybiztosításoknál kárnemenként a kockázatviselés kezdete és vége szabályozott, azaz pontosan rögzített a feltételben minden kockázatnál, hogy meddig tart az adott növénykultúrában a kockázatviselés. Amennyiben a feltételtől eltérő időpontban történik a károsodás, már nem áll meg az úgynevezett. káralap. Ez most leginkább a betakarítás alatt álló búzát, repcét, dinnyét, szántóföldi zöldségeket, őszi- és kajszibarackot, korai szilvákat érintheti.

A díjtámogatott biztosítási szerződésekre a VP3-17.1.1-16 számú mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott pályázati kiírás szerint egyedi szabályokat kell alkalmazniuk a biztosítóknak. Eszerint:

A biztosítási szerződés szerint a biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést – figyelemmel az Mkk. tv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakra –, ha a biztosítási eseményt kiváltó
a) tűz esetén a tűzeset bekövetkezésének a tényét a tűzeset helye szerint illetékes hatóság igazolja,
b) Mkk. tv. szerinti jégeső bekövetkezését a biztosító szakértője a káraktában a 7. j) pont szerinti módon igazolja, amely igazolást ellenkező bizonyítás erejéig elfogadottnak kell tekinteni,
c) egyéb biztosítási esemény vonatkozásában a kedvezőtlen időjárási jelenség bekövetkeztét az Országos Meteorológiai Szolgálat a rendelkezésére álló adatok alapján vagy külön eljárásban igazolja, indokolt esetben az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint az illetékes megyei kormányhivatal bevonásával

Azaz jégeső esetében a biztosító kárszakértőjének szemlejegyzőkönyvében a vihar és felhőszakadás esetében a www.agro.met.hu oldal mérési adatai szerint szükséges eljárnia, ellenkező bizonyításig.

Két lépcsős kárrendezési folyamat

A kárrendezési folyamat során a biztosító kárrendező kollégája időpontot egyeztet a gazdálkodóval, és közösen szemlézik a területet. Ilyenkor még csak az úgynevezett előszemle jegyzőkönyvet készítik el, ami az alap adatokat tartalmazza. Amennyiben ezen adatok alapján a kár ténye megállapítható, ismételt szemlére kerül sor, amikor a pontos hozamcsökkenést, azaz a kárértéket is állapítják meg. A gazdálkodó vitathatja már az előszemle jegyzőkönyv tartalmát, és később a kármegállapításról szóló dokumentumot is, ezt azonban neki kell kezdeményeznie, és az álláspontját bizonyítania.

Díjtámogatott biztosítások támogatási eljárása

A díjtámogatott biztosítások száma jelentősen emelkedett 2016-ban. A gazdálkodónak nem kell a díjtámogatás lehívása miatt az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) egyeztetnie, ezt megteszik a biztosítók és az MVH egymás között. Ez a folyamat szeptember végéig tart. A gazdálkodót erről az adategyeztetésről külön nem értesítik, ha eltérés van az eredeti szerződés és az MVH által közölt hasznosítási kód szerinti összes terület (ha) méretében vagy egyéb adatban, új módosított kötvényt és számlalevelet kap a gazdálkodó.


 Segít a NAK a biztosításban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biztosítási portáljával (biztositas.nak.hu) lehetőséget kíván nyújtani tagsága részére ahhoz, hogy agrárbiztosítási ügyeiket megbízhatóan, biztonságosan, szakszerűen és gazdaságosan intézhessék. Az agrárium az időjárási és természeti kockázatok miatt a legsérülékenyebb nemzetgazdasági ágazat. Évről évre nő azoknak a pénzügyileg tudatos gazdálkodóknak a száma, akik körültekintően szeretnének gondoskodni vállalkozásuk biztonságáról. Az utóbbi évek pozitív eredménye, hogy a tőkeerős agrárvállalkozások mellett egyre több kistermelő felismerte a biztosítások szükségszerűségét. Ők még inkább ki vannak téve az a terméskiesésből fakadó pénzügyi kockázatoknak, hiszen kevesebb a felhasználható pénzállományuk, amivel biztonságosan áthidalhatók a gazdálkodás veszteséges periódusai, vagy amivel újabb fejlesztésbe foghatnak.

A NAK Biztosításközvetítő Kft. célja továbbá, olyan objektív és közérthető információkat tegyen közzé, amelyekkel a növény- valamint a legjellemzőbb vagyon- és felelősségbiztosítási kockázatokra kínált biztosítói megoldásokat megismerhetik. Emellett a biztosítók felé továbbítsa és elősegítse az eddig fedezetbe nem vontható kockázatok biztosíthatóságának kidolgozását, és hazai meghonosítását.

(NAK, Címlap fotó: Ujvári Sándor/MTI)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ