Megyei hírek

2019. november 14-én immár harmadik alkalommal rendeztek nemzetközi vidékfejlesztési konferenciát Szarvason, a Szent István Egyetem Tessedik Campusán.


Meggyőződésem, hogy a magyar mezőgazdaság digitális fejlesztése nélkül elképzelhetetlen az agrárium jövője – hangsúlyozta Farkas Sándor Szarvason. Az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára kifejtette: az ágazatban a digitális technológiák hatékony felhasználásához, üzemeltetéséhez mintegy 3 ezer agrárinformatikusra lesz szükség, ezért elengedhetetlen, hogy a felsőoktatásban elinduljanak ezek a képzések.
– A magyar agrárium sikerét a tradícióink megóvása, a kiemelkedő szakmai tudás és az innovatív megoldások alkalmazása biztosítja. A 21. század mezőgazdasága, a termeléstől a feldolgozáson át nagymértékben a tudományok és technológiák fejlődésén, azok alkalmazásán múlik – mondta.

Az államtitkár kiemelte: Európában elsőként Magyarországon alkottuk meg az agrárgazdaság digitális fejlesztését szolgáló Magyarország Digitális Agrár Stratégiája elnevezésű dokumentumot.
– A stratégia a rendelkezésre álló környezeti erőforrások felhasználása mellett az információk gyűjtésével, feldolgozásával, a technológiai műveletek automatizálásával és robotizálásával nagymértékben hozzájárul a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-gazdaság jövedelmezőségének növeléséhez – tette hozzá.

Farkas Sándor bevezetője után Dr. Futó Zoltán, a Szent István Egyetem Agrár és Gazdaságtudományi Kara dékánja köszöntötte a konferencia résztvevőit és kifejtette, hogy a nemzetközi kapcsolatok, illetve konferenciák azért is fontosak, mert más országok, vidékek jó gyakorlatait is meg lehet ismerni, hasznosítani. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága képviseletében Závoda Ferenc alelnök köszöntötte a jelenlévőket.
– A Békés Megyei Kormányhivatalban hisszük, hogy országunk és megyénk felemelkedésének záloga az agrárium, a vidékfejlesztés. Megyénk páratlan természeti adottságokkal bír, mégis a legfőbb potenciálunk, legjelentősebb termelőeszközünk a mindig optimista, a területeit megművelő, a táj képét formáló, megújulni képes gazdaember – egészítette ki Dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója hangsúlyozta:

Ezt felismerve a kormányhivatal szélesítette társadalmi szerepvállalását.
– dr. Takács Árpád kormánymegbízott kezdeményezésére a megyében működő szakmai kamarák, érdekképviseleti szervek nagy részével, a felsőoktatási intézményekkel együttműködési megállapodást kötöttünk – mondta dr. Rákóczi Attila. – Azért is egyedülálló ez a konferencia, mert megszervezése évről-évre egy újabb szerződés, egy újabb kinyilatkoztatás a szervezők és résztvevők részéről, hogy közös és egy az akarat, amely a vidék érdekében felülír minden mást.

A lengyelországi Bydgoszczi Egyetemről Prof. Dr. Jacek Dlugosz dékán és Dr. Piotr Prus tanársegéd adott részletes tájékoztatást, illetőleg beszélt az innováció ösztönzéséről. Prof. Dr. Tihomir Zoranovic, az Újvidéki Egyetem docense az informatikai készségeket mutatta be a vidéki régiókban. Dr. Cosmin Salasan, a temesvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem docense a kisgazdaságok életében előforduló akadályok áthidalásáról és innováció elősegítéséről tartott szakmai előadást.


(nak.hu)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei