Gyakran ismételt kérdések

Ugyanarra az őstermelői tevékenységre vonatkozóan egyéni vállalkozói tevékenység nem végezhető.
Igen. Az ŐCSG tagjai őstermelők, és az őstermelők őstermelői tevékenységük tekintetében csak egyéni vállalkozók nem lehetnek. A CSMT-tagságot azonban nem zárja ki a törvény.
Igen, és fontos, hogy bármelyik ŐCSG-tag számára kiállított számla egyenértékűnek minősül.
A szabályok nem érintik sem az ÁFA alanyi adómentességre, sem a kompenzációs felárra vonatkozó szabályokat.
Az új szabályok 2021. január 1-től alkalmazandók.
Aki hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezik 2020. december 31-én, az 2021. január 1-től is őstermelőnek minősül, automatikusan.
Csak azoknál, akik családi gazdaság tagjai voltak. Esetükben, aki 2020. december 31-én családi gazdaság tagja volt, 2021. január 1-től őstermelőnek minősül akkor is, ha 2020. december 31. napjáig egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét. A NAK 2021. március 31-ig végez vele adategyeztetést. Ha a családi gazdaság tagja az adategyeztetést követően egyéni vállalkozóként kívánja folytatni mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor az őstermelői nyilvántartásból 2021. január 1. napjával törölni kell. Ha a családi gazdaság tagja az adategyeztetést követően nem egyéni vállalkozóként kívánja folytatni a mező- és erdőgazdasági tevékenységét, akkor ezen tevékenységeket 2021. december 31. napjáig töröltetnie kell az egyéni vállalkozói nyilvántartásból. Nem zárja ki a mezőgazdasági őstermelőként történő nyilvántartásba vételt az, ha a kiegészítő tevékenysége az egyéni vállalkozóként folytatott tevékenységei között is szerepel.
Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik nem voltak családi gazdaság tagja, a működési formáját a mostani szabályok nem érintik.
Online, nyilvánosan elérhető, közhiteles nyilvántartás fogja tartalmazni az őstermelőket, amit bárki használhat.
Az Szja. törvény szerint alapnyilvántartás a naplófőkönyv, a pénztárkönyv, a bevételi és költségnyilvántartás, valamint a bevételi nyilvántartás, továbbá az értékesítési betétlap, ezek közül kell valamelyiket vezetni az őstermelőnek.
Nem. A CSMT egy minősítő kategória, amelyet már a cégbíróság által bejegyzett gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy erdőbirtokossági társulatok kaphatnak meg. A minősítést a NAK végzi, az eljárás nem igényli a cégbíróság eljárását.
A törvény szerint a hozzátartozói láncolat közeli hozzátartozói kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint e személyek hozzátartozói által alkotott csoport.
A közeli hozzátartozó és hozzátartozó fogalma a következő (Ptk.):
Közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
Hozzátartozó a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
A bevételek 10%-a számít jövedelemnek, egyben az adófizetés alapjának. Az adókedvezmény igénybevételéhez költségszámlát vagy bizonylatot nem kell benyújtani, azokat az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig meg kell azonban őrizni.
Az ŐCSG-t és a CSMT-t is a földforgalmi törvényben biztosított elővásárlási és előhaszonbérleti ranghelyeken belül illeti meg elsőbbség.
A gazdasági társaságokra, szövetkezetekre, erdőbirtokossági társulatokra vonatkozó általános szabályok szerint kiskorú gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja nem lehet. A szövetkezetek és az erdőbirtokkossági társulatok esetében nem korlátozza törvény kiskorúak tagságát.
A CSMT minősítés megszerzéséhez gazdasági társaságot, szövetkezetet, vagy erdőbirtokossági társulatot kell alapítani. Ezek kaphatják meg aztán a CSMT minősítést, ha az ahhoz szükséges feltételeknek megfelelnek. Alapíthatnak gazdasági társaságot, amely megkaphatja a CSMT minősítést.

Nincs rá időkorlát, a tulajdonosok döntésén múlik, kívánnak-e CSMT-ként működni, és ha igen, akkor mikortól. A minősítést a NAK-nál kell kezdeményezni.
Az ŐCSG tagjai az összes használatukban lévő termőföldet kötelesek bevinni a közös gazdálkodásba. Amennyiben az ŐCSG létrehozását követően kerül valamelyikük használatába termőföld, úgy azt is az ŐCSG közös használatába kell adni.
CSMT esetén ilyen szabályozás nincsen, ott nem kell az összes termőföldet bevinni a közös gazdálkodásba.
Igen. Az őstermelők, és az ŐCSG őstermelő tagjai nevében az értékesítés során közeli hozzátartozóik, illetve alkalmazottaik is eljárhatnak.
Az a támogatás, mely kifizetése nem a kiadások igazolásán alapul, azaz a területalapú támogatás és annak nemzeti támogatásból történő kiegészítése.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás