Őstermelői adózás kalkulátor

Figyelem! A kalkulátor által közölt számítások és összegek tájékoztató jellegűek!
A kalkulátorban az értékhatárok a 2020. évi minimálbér alapján kerültek beállítására!
A számítás alapjául szolgáló adatok esetében
 - a bevételt csökkentő tételek nem kerülnek külön figyelembevételre,
 - a költségek nem kerülnek megbontásra, azokat egy összegben szükséges megadni,
 - a tagok számánál az esetleges év közbeni változásokat nem vesszük figyelembe, a létszámot úgy tekinti, mint az adóév végén aktuális tagszámot.

Kitöltési útmutató
megtekintése

 

Az Ön adatai:

Támogatás nélküli összes éves bevétel:
Ft
Összes elismert költségek:
Ft
Van e választott járulékalap:
Tagok várható száma a gazdaságban (fő):
Vállalkozási forma Tagok száma Adózás formája SZJA kötelezettség szerinti adózási összeg Nem biztosított őstermelő Biztosított őstermelő
SZOCHO kötelezettség szerinti adózási összeg SZOCHO kötelezettség szerinti adózási összeg Tárgyév után fizetendő társadalombiztosítási járulék*
Őstermelő 1 fő Általányadózás
Tételes költségelszámolás
Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) 2 fő Általányadózás
Tételes költségelszámolás
3 fő Általányadózás
Tételes költségelszámolás
4 fő Általányadózás
Tételes költségelszámolás
X Általányadózás
Tételes költségelszámolás

 

*Az új szabályozás alapján a társadalombiztosítási járulék alapja a tárgyévet megelőző év éves minimálbérének az ötszörösét el nem érő bevétellel rendelkező őstermelők esetében a megelőző évi bevétel 15 százaléka. Átmeneti szabályként azonban 2021-ben a 2020. december 31-én hatályos Szja tv. szerinti mezőgazdasági kistermelő fizetheti a társadalombiztosítási járulékot a tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után.

2021-ben tehát még nem a megelőző évi éves minimálbér 5-szöröse, hanem 8 millió forint (a jelenlegi kistermelői értékhatár) a bevételi értékhatár.

A fentiek miatt 2021-ben a járulékkötelezettség megállapításánál bevételi értékhatárként még a 8 millió forintot kell figyelembe venni, 2022-től pedig a megelőző évi minimálbér ötszörösét.


A kalkulátorban a bemenő adatoknál megadott „Tagok várható száma a gazdaságban” alapján kiemelésre kerülnek a beírt tagszámra érvényes sorok.

Adózási és működési formától függetlenül megjelenítésre kerülnek mind az átalányadózás, mint a tételes költségelszámolás során számított adókötelezettségek, segítve ezzel a „legoptimálisabb” adózási és működési forma kiválasztását.

Az Őstermelők Családi Gazdasága esetén a 4 fő feletti tagszám esetén várható adókötelezettségek meghatározása a bemenő adatoknál megadott „Tagok várható száma a gazdaságban” alapján történik.

Figyelem!

A kalkulátorral számított adókötelezettség összege csupán tájékoztató jellegű, a kalkulátor használata nem kötelező!


A kalkuláció A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvényben szabályozott Őstermelői és az Őstermelők Családi Gazdasága (ŐCSG) működési formákra vonatkozik.


A kalkulátorba az Őstermelői és az ŐCSG működési formákra vonatkozó adókötelezettség fő szabályai kerültek beépítésre, amely miatt a kalkulátor által közölt adatok csupán becslésnek tekinthetők, azok felhasználó általi ellenőrzése, illetve felülvizsgálata minden esetben szükséges (például az esetleges bevételt csökkentő tételek, év közbeni tagszám változás okán).


A lenti gomb megnyomásával, tudomásul veszi, hogy a kalkulátorban közölt információ kötelező jogi erővel nem bír, arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet.


A kalkulátor folyamatos és megfelelő működéséért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem vállal felelősséget.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem