Sajtóközlemények

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szervezésében gazdatüntetést tartottak a záhonyi határátkelőhelyen amiatt, hogy Brüsszel – több érintett ország határozott kérése ellenére – nem hosszabbította meg az ukrán gabona behozatali tilalmát. A gazdálkodók Ursula von der Leyen-nek, az Európai Bizottság elnökének címzett nyílt levelet fogalmaznak meg, amelyben azt kérik, hogy Brüsszelben a nemzetközi nagytőkések támogatása helyett szakmai alapon hozzák meg a döntéseket.

 •  Az EU elfogadhatatlan intézkedései nyomán az ukrán gabona letarolta a piacokat.
 • A magyar gazdák 100 milliárd forint feletti veszteséget szenvednek el
  csak a búza esetében, és a többi terménynél sem jobbak a kilátások.
 • Brüsszel teljesen figyelmen kívül hagyja a magyar és a kelet-európai gazdák érdekeit.
 • Nem szabad beengedni az ukrán terményt az országba!

 

Az átgondolatlan, elhibázott brüsszeli intézkedések miatt tavaly nyár óta beáramló – tervezetten Afrikába menő, de mégis a régiónkban ragadó – ukrán gabona komoly problémákat okozott hazánk és az Ukrajnával határos másik frontországokban.

Brüsszel tehetetlensége miatt Magyarország és más országok nemzeti hatáskörben behozatali tilalmat vezettek be, amit az EU utólag, szeptember 15-ig engedélyezett. Elfogadhatatlan, hogy ezt a tilalmat a brüsszeli bürokraták hazánk és több más érintett ország határozott kérése ellenére sem hosszabbították meg.

Vasárnap délelőtt a záhonyi határátkelőhely előtt mintegy 400 termelő gyűlt össze az ország összes vármegyéjéből. Sokan közülük traktorokkal, erőgépekkel vonultak fel a 4-es főút Ukrajna felőli oldalán, míg mások transzparensekkel adtak hangot elégedetlenségüknek.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke a demonstráció kiemelt szónokaként elmondta: árulásként élik meg a gazdálkodók az Európai Bizottság pénteki döntését, amellyel Brüsszel feloldotta az ukrán gabonára vonatkozó importkorlátozást. A döntés ráadásul nem a háború sújtotta ukrán népnek nyújt segítséget, hanem a nemzetközi nagytőkések érdekeit szolgálja. A 10 legnagyobb ukrán mezőgazdasági termelő vállalkozásból 9-et ugyanis nem Ukrajnában jegyeztek be. Ezek jellemzően amerikai és nyugat-európai tőkealapok érdekeltségébe tartoznak.  Ennek ismeretében az is magyarázatra vár, hogy miért védik annyira Brüsszelben az ukrajnai agrárérdekeltségeket, miért erőltetik be vám és kvóta nélkül az EU piacaira a bármiféle uniós termelési előírás betartása nélkül előállított ukrajnai mezőgazdasági termékeket. – Az Európai Bizottság nem a mi érdekeinket képviseli! Örülünk annak, hogy a kormány velünk van, annak ellenére is, hogy a magyar gazdákat segítő intézkedéseket az EU-s joggal szemben kellett meghoznia – emelte ki Győrffy Balázs utalva arra, hogy a magyar kormány péntek éjfélkor nemzeti hatáskörben meghosszabbította és 24 árucsoportra kiterjesztette az importkorlátozást.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke közölte: a gazdák nyílt levéllel fordulnak Ursula von der Leyen-hez, az Európai Bizottság elnökéhez, kérve, hogy az ukrán agrártermékek dömpingjével szemben szakmai alapon hozzanak döntést, ne légből kapott ötletek alapján keserítsék meg a gazdák életét.

Emlékeztetett arra, hogy hazánk európai uniós csatlakozásakor illúzióként élt a magyarokban, hogy a közösség biztonságot és stabilitást nyújt majd. Ez az illúzió azonban mára szertefoszlott. – Brüsszelben nem bízhatunk. Csodák nincsenek, az lesz, amiért megdolgozunk! Ezt a háborút nem mi kezdtük, nem mi vívjuk, az árát se velünk fizettessék meg – szögezte le Jakab István.

Majd hozzátette: a gazdák kiállnak a magyar kormány mellett, az importtilalom fenntartása ugyanis nemzeti érdek. A hatóságoktól azonban azt kérik, hogy fokozzák az ellenőrzések hatékonyságát, hogy az ukrán gabona kerülőúton se jöhessen be az országba.

Mind a gazdaszervezetek, mind a magyar kormány számos esetben hallatta már eddig is a hangját a gazdák érdekében.

A magyar gazdák határozott és azonnali intézkedéseket várnak Brüsszeltől. Magyarország és a többi érintett ország gazdálkodói érdekében követelik, hogy az Európai Bizottság hosszabbítsa meg az ukrán gabona importtilalmát. Továbbá olyan – hosszútávon is hatékony – megoldást dolgozzon ki, amely amellett, hogy támogatja az ukrán termékek eljutását a hagyományos piacaikra, az európai gabonapiac, az uniós gazdák stabilitásának helyreállítását is segíti.

A behozatal korlátozása mellett felszólítják az uniós döntéshozókat, hogy tegyenek piacstabilizáló lépéseket, valamint kompenzálják a magyar gazdák veszteségeit. Utóbbit részben sikerült kiharcolni, de a károkhoz képest aránytalanul kis mértékű a kompenzáció. Mindemellett alapkövetelmény kell legyen, hogy az ukrán terményekkel szemben is tartassák be az uniós termelésre vonatkozó növényvédelmi, növényegészségügyi előírásokat.

Ha az EU nem zárja le a határokat, akkor a gazdák fogják azt megtenni

– de ez esetben nem lesz hazánkon átmenő gabonaforgalom sem!

 

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám