Sajtóközlemények

Újabb tagszervezetekkel bővült a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF). Minden eddiginél erősebb a határon inneni és túli gazdák összefogása, együttműködésük pedig még szorosabbá válhat a jövőben.

A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF) hatékonyan segíti a térség magyar gazdálkodóinak munkáját és együttműködését. A fórum plenáris ülését – 17 határon túli régiót képviselő magyar gazdaszervezet részvételével – a napokban rendezték, a horvátországi Pulában, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) Gazdakörével közös szervezésben.
A fórum magyarországi alapítói – a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), az Orosháza és Térsége Gazdakör, az Agrárminisztérium – mellett Muravidékről, Horvátországból, Vajdaságból, Székelyföldről, Bánság, Arad, Partiumból, Közép- és Észak-Erdélyből, Kárpátaljáról, valamint Felvidékről érkeztek magyar gazdaszervezetek vezetői a találkozóra.  

Közel tíz éve jött létre a fórum, amely az évek alatt összekovácsolódott, tagjai szorosan együttműködnek. A tapasztalatokon építkezve tovább kell fejlődni, erősíteni ezt a hálózatot.
A NAK mindig is fontosnak tartotta a KEF-et, a magyarországi gazdálkodóknak erős a kötődésük a határon túli magyar gazdatársaikhoz. A kamara a határon túli falugazdász-hálózattal igyekszik jó szakmai kapcsolatot fenntartani, az általa működtetett hazai 600 fős falugazdász-hálózat tapasztalatait átadni, akár napi szintű közvetlen segítséget is nyújtva. A NAK nem csak a nevében nemzeti: a határon túli magyar gazdák támasza is kíván lenni, ezért is vállal aktív szerepet a fórumban
– hangsúlyozta Győrffy Balázs, a KEF és a NAK elnöke.

– Különösen fontos időszak előtt állunk, amelyet komoly gazdasági és szakmai kihívások öveznek, az összefogásnak most nagyon fontos szerepe van. A magyar kormánynak köszönhetően aktív és erős a nemzetpolitika, amely a Kárpát-medencei magyar gazdák együttműködését is kiemelten támogatja.
A határon túli gazdálkodókkal jó az együttműködés, gyors az információáramlás. A meglévő erőforrások még jobb megszervezésével, a falugazdász-hálózat célirányos kihasználásával még több eredmény is kihozható a rendszerből, ami által még jobban lehet szakmailag is segíteni a határon túli magyar gazdákat
– emelte ki Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke.

A Kárpát-medencei magyar gazdálkodók összefogását jól mutatja többek közt a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program is, melyben nagyon aktívak a határon túli magyar gazdák. Az egész Kárpát-medencét átfogó kezdeményezésben 2022-ben – az aszály ellenére is – több száz határon túli magyar gazda tett felajánlást.

A mostani plenáris ülésen új tagokkal is bővült a KEF. Felvételt nyert az egyeztető fórumba a Pro Agricultura Egyesület, amelynek tevékenysége hét romániai megyére – Kolozs, Beszterce-Naszód, Fehér, Szeben, Hunyad, Temes és Arad – terjed ki, valamint a Szatmár Vidékfejlesztéséért Egyesület, melynek célja a partiumi régióban élő magyar gazdák segítése.

A plenáris ülést követően a résztvevők lerótták tiszteletüket a pulai katonai temetőben a hősi halott magyar haditengerészek emlékére állított emlékműnél.

A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma 2013-ban alakult meg. A fórum a magyarországi mellett horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai magyar agrárszervezeteket, ezáltal több ezer határon túli gazdát tömörítő egyesülés. Többek között összefogja a Kárpát-medencében működő magyar gazdaszervezeteket, képviseli azok közös érdekeit az európai uniós intézményeknél is. A fórum elnöki tisztjét a mindenkori agrárkamarai elnök tölti be.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ