Kölcsönös megfeleltetés

A kölcsönös megfeleltetés (a továbbiakban: KM) követelményrendszere előírásokat fogalmaz meg a környezetre, az éghajlatváltozásra, a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára, a közegészségügyre, az állategészségügyre, a növényegészségügyre és az állatjólétre vonatkozóan.


A kölcsönös megfeleltetés egy összetett követelményrendszer, a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményekre (JFGK) és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásaira épül.  A KM előírásainak elmulasztása komoly szankciós következménnyel járhatnak, melynek elkerüléséhez nélkülözhetetlen a feltételrendszer alapos ismerete. Fontos kiemelni két dolgot, egyik, hogy a megállapított szankció az ügyfél által igényelt valamennyi jogcím/intézkedés teljes összegét érinti, tehát nem csak egy adott táblát. A másik kiemelt információ, hogy az előírásokat a gazdaság teljes területén be kell tartani, beleértve azokat a táblákat is, melyekre az adott évben esetleg nem igényeltek támogatást.

Az alábbi jogcímeket/intézkedéseket érinti a kölcsönös megfeleltetés követelményrendszere:

Közvetlen támogatások (EMGA):
- egységes területalapú támogatás (SAPS)
-  zöldítés
-  anyajuhtartás támogatása
-  anyatehéntartás támogatása
-  hízottbika-tartás támogatása
-  tejhasznútehén-tartás támogatása
- rizstermesztés támogatása,
- cukorrépa-termesztés támogatása,
- zöldségnövény-termesztés támogatása
- iparizöldségnövény-termesztés támogatása,
- extenzív gyümölcstermesztés támogatása,
- intenzív gyümölcstermesztés támogatása
- szemesfehérjetakarmány-növény termesztésének támogatása,
- szálasfehérjetakarmány-növény termesztésének támogatása,
- ipariolajnövény-termesztés támogatása.
-  fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

Szőlő- és borpiaci intézkedések:
-  szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása

Vidékfejlesztési támogatások közül (EMVA) a 2007-2013-as programozási időszak intézkedései kapcsán
-  mezőgazdasági földterületek erdősítésének támogatása
-  agrár-környezetgazdálkodási támogatás
-  erdő-környezetvédelmi kifizetések
-  védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésében történő megőrzésének támogatása
-  tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
-  állat genetikai erőforrások megőrzéséhez nyújtandó támogatás
Vidékfejlesztési támogatások közül (EMVA) a 2014-2020-as programozási időszak intézkedési kapcsán
  - erdősítés támogatása
-  agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
-  agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
-  ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
-  Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
-  Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
-  kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken (THÉT)
-  a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
-  erdő-környezetvédelmi kifizetések

A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot feltételrendszer célja, a földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban tartása, amely a minimális gazdálkodási és környezetvédelmi előírások betartásának ösztönzésével érhető el. Jelenlegi hét előírása:
1. Vízvédelmi sávokra vonatkozó előírások
2. Öntözési célú vízhasználatra vonatkozó előírások
3. Felszín alatti vizek szennyezésére vonatkozó előírások
4. Minimális talajborításra vonatkozó előírások
5. Erózió korlátozására vonatkozó termőhely-specifikus minimális földgazdálkodással kapcsolatos előírások
6. A talaj szervesanyag-tartalmának fenntartására vonatkozó előírások (vetésváltás)
7. A védett tájképi elemek megőrzésére, fakivágási tilalmi időszakra vonatkozó előírások (a MePAR-ban lehatárolásra került védett tájképi elemek: kunhalom, gémeskút, fa-és bokorcsoport, kis kiterjedésű tó, magányosan álló fa, ezek területei SAPS-ra jogosultak, vagyis a támogatható terület részét képezik).

A kedvezményezettnek a teljes naptári évre vonatkozóan be kell tartani a felsoroltakat, hiszen a támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzések (helyszíni, távérzékeléses) keretében, az előírásoknak és követelményeknek való betartást a Magyar Államkincstár is egész évben ellenőrizheti.

2015-től egyes HMKÁ-előírások a földterületek növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartására vonatkozó úgynevezett minimumkövetelményekké váltak, vagyis a támogatás odaítélésének alapját képezik. Ezeket továbbra a 10/2015. (III.13.) FM rendelet alapján kell betartani a gazdálkodóknak:
- mezőgazdasági területek gyommentes állapotban tartása,
- nemkívánatos fás szárú növények megtelepedésének és terjedésének megakadályozása,
- gyepterületek túllegeltetése.

A kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerének másik egysége a Jogszabályba Foglalt Gazdálkodási Követelmények. 2015. január 1-vel ez is változott, jelenlegi 13 közösségi rendelet és irányelvet foglal magába, melyek a következők:
JFGK 1   nitrát szennyezés elleni védelem
JFGK 2 - vadon élő madarak védelme
JFGK 3 - természetes élőhelyek védelme
JFGK 4 - élelmiszerbiztonság
JFGK 5 - hormonfelhasználás
JFGK 6 - sertések azonosítása és nyilvántartása
JFGK 7 - szarvasmarhák jelölése és nyilvántartása
JFGK 8 - juh- és kecskefélék jelölése és nyilvántartása
JFGK 9 - TSE elleni védekezés
JFGK 10 - növényvédő szerek kezelése
JFGK 11 - borjak védelme
JFGK 12 - sertések védelme
JFGK 13 - mezőgazdasági haszonállatok védelme

A JFGK 1 előírásainak betartását az állattartó telepeken a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság végzi. A JFGK 2 és 3 követelményeinek betartását a Magyar Államkincstár ellenőrzi. A JFGK 4-13 ellenőrzését a 2017-es támogatási évtől a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala végzi.

A kölcsönös megfeleltetést érintő fontosabb jogszabályok:
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról
1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról (HMKÁ, JFGK: II. melléklet)
640/2014/EU rendelet az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről
809/2014/EU végrehajtási rendelet az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról

 

(NAK)

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei