TISZ

  • A szennyvíziszap és szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználása a környezetvédelem szempontjait is szem előtt tartó, engedélyhez kötött tevékenység. Az engedélyt az I. fokú talajvédelmi hatóság adja ki, akik a megyei kormányhivatal járási…

  • A vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése című pályázati felhívásnak a soron következő értékelési határnapja: 2017. május 9.

  • A Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ) és a NAK együttműködése alapján tájékoztató anyag készült a „Szennyvíziszap hasznosítása a mezőgazdaság és az erdészet szemszögéből” címmel.

  • A MÁK meghatározta az ,,EMVA-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről" szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára…

  • Az Standard Termelési Érték, mint szám mögött alapvetően egy összetett és bonyolult számítási mechanizmus áll, amelyet az Agrárgazdasági Kutató Intézet gondoz. Viszont a fiatalgazda-pályázathoz szükséges ilyet megállapítani.

  • A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása intézkedésben a minőségrendszerhez történő csatlakozás plusz pontokat ér.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Földbizottsági meghívók

Telekommunikáció

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok