Kölcsönös megfeleltetés

A kölcsönös megfeleltetés rendszeréhez olyan egyedi ellenőrzési és szankcionálási mechanizmus tartozik, melynek lényege, hogy a hatálya alá tartozó támogatásokat igénylő mezőgazdasági termelőket az ellenőrzési rendszer követelményein keresztül ösztönözze a tevékenységükre vonatkozó környezetvédelmi és egyéb szabályok betartásában.

 


Már többször felhívtuk a figyelmet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben rögzített előírásra, ami a nitrátérzékeny területeken betartandó minden év október 31-től február 15-ig érvényben lévő trágyázási tilalomra vonatkozik. Ezen időszakban tilos a szerves és műtrágya kijuttatása, kivéve február 1-től az őszi kalászosok fejtrágyázását, amennyiben az időjárási körülmények azt lehetővé teszik. (azonban ne feledjék, hogy a fagyos vízzel telített talajon, a tilalmi időszakon kívül sem lehetséges a művelet végrehajtása) Emellett a helyes mezőgazdálkodási és környezeti állapotra (HMKÁ) vonatkozó 50/2008 (IV. 24) FVM rendelet szerinti szabályoknak is meg kell megfelelni.
Azok a gazdálkodók, akik a tevékenységükhöz közösségi forrásokból származó támogatást vesznek igénybe, mindig tartsák szem előtt, hogy a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásainak való megfelelést a Magyar Államkincstár üzemi szinten ellenőrzi, vagyis az ellenőrzés a gazdaságuk teljes területére vonatkozik és a jogkövetkezményeket is ennek megfelelően üzemi szinten állapítják meg, függetlenül attól, hogy a gazdaság mely része vesz részt a támogatásokban.


Előfordul, hogy a szigorú hazai szabályozás nehezíti a gazdálkodást, hiszen az elmúlt évek enyhe időjárásának köszönhetően a talaj még alkalmas lenne az októberi trágyázásra, azonban az előírások szerint már nem lehet. Ugyanakkor sok példa van arra is, hogy a tilalmi időszak lejártával a tél végén elhúzódó fagy vagy a belvizes talajállapot miatt még sokáig nem kezdhető meg a tápanyag-utánpótlás. Mindezek ellenére a szabályok megszegésének súlyos következménye lehet.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az agrár-környezetgazdálkodási támogatás esetében, a támogatást igénylőnek az agrotechnikai műveleteket (zöldtrágyázás, istállótrágyázás, baktériumtrágyázás, és a középmély-lazítás) 15 napon belül be kell jelentenie az egységes kérelem részeként a kincstár felé. Ezáltal a tilalmi időszakban végzett talajmunkák könnyen kiszűrhetővé és szankcionálhatóvá válnak. Fontos, hogy a kölcsönös megfeleltetési szankciók a kedvezményezett adott évi összes kölcsönös megfeleltetés hatálya alá tartozó támogatás teljes összegére vonatkoznak, és eredményüket tekintve a támogatás meghatározott mértékű csökkentésétől a támogatási rendszerből való kizárásig terjedhetnek. A szankciók megállapításáról, mértékéről a weboldalunkon elérhető KM kézikönyvben olvashatnak bővebb információt.

 


(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei