Jogszabályi összefoglaló

Az alábbiakban foglaljuk össze a 48/2004 (IV.21.) FVM rendelet módosításával kapcsolatos tudnivalókat.


2019. május 31-én megjelent a 24/2019 AM rendelet, mely módosítja a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004 (IV.21.) FVM rendeletet, lehetőséget biztosítva az átruházott jogkörben végzett mintavételre, vetőmag-vizsgálatra és szántóföldi szemlére.

A módosítás értelmében lehetőség nyílik arra, hogy – az eddig kizárólag a NÉBIH és a kormányhivatalok által végzett – szántóföldi szemléket és vetőmag-minősítő laboratóriumi vizsgálatokat ezentúl a rendeletben előírt végzettséggel rendelkező, és az ott meghatározott oktatáson sikeresen vizsgázó megbízott ellenőrök is elvégezhessék. Az átruházott jogkörre való engedély a kérelemben megjelölt határozott időre, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig adható ki. A megbízott ellenőr köteles a NÉBIH által üzemeltetett VIGOR szakrendszerbe és a NÉBIH által kiadott valamint a honlapján közzétett Szántóföldi Szemle szabályzatban meghatározott adatok rögzítésére.

A szántóföldi szemlét az átruházott jogkörű tevékenység első évében teljes mértékben a NÉBIH felügyelete mellett kell végezni, majd a további években a megbízott ellenőr által szemlézett táblák – növényfajtól függően – 15-25%-át ellenőrzi a hatósági felügyelő. Szuperelit szaporítási fok esetében továbbra sincs lehetőség átruházott jogkörű szemlére. Ha a hatósági felügyelő ezen ellenőrzések során három vagy több esetben téves minősítést állapít meg, vagy a termésből származó tétel a fajtakitermesztés során három vagy több esetben alkalmatlan minősítést kap, akkor a megbízott ellenőr engedélyét vissza kell vonni!

A mintavételt a NÉBIH engedélyével rendelkező mintavevő végezheti. A megbízott mintavevő köteles a VIGOR szakrendszerbe a NÉBIH által a honlapján közzétett mintavételi szabályzatban meghatározott adatok rögzítésére.  A mintavételi engedélyt a NÉBIH olyan személynek adja meg, aki megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, igazolja a rendeletben szereplő feltételek fennállását, valamint sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tesz a mintavételi ismeretekre vonatkozóan, valamint a mintavevő köteles a mintavételi szabályzatban meghatározott időközönként mintavételi ismeretekre vonatkozó továbbképzésen részt venni.

A mintavételt a NÉBIH engedélyében és a mintavételi szabályzatban foglaltak alapján kell végezni. Az engedélyben a NÉBIH automata mintavevő eszköz kötelező használatát írja elő. Ellenőrző hatósági mintavételben és hatósági vetőmagvizsgálatban kell részesíteni a megbízott mintavevő által mintázott vetőmagtételek legalább 15%-át. Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot csak vetőmagvizsgálatra akkreditált, és a NÉBIH engedélyével rendelkező vetőmagvizsgáló laboratórium végezheti.
Vissza kell vonni az engedélyt, ha a NÉBIH megállapítja, hogy a megbízott mintavevő a mintavételek során három vagy több esetben megsérti a mintavételre vonatkozó előírásokat, vagy nem vesz részt a továbbképzéseken.

Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot csak vetőmagvizsgálatra akkreditált, és a NÉBIH engedélyével rendelkező vetőmagvizsgáló laboratórium végezheti. Azok, akik élni szeretnének a lehetőséggel, megkezdhetik a jelentkezéseket, melyeket írásban kell eljuttatni a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságára.  Az átruházott jogkörű mintavétel és vetőmagvizsgálat mellett a továbbiakban is működni fog a hatósági szemle és vizsgálat is.

(NAK/ dr. Sidlovits Diána)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei