Jogszabályi összefoglaló

  • Megjelent a Bizottság (EU) 2021/24 végrehajtási rendelete a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk unióba történő behozatala és unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és…

  • Módosult néhány a mezőgazdasági vállalkozások számára meghirdetett finanszírozási konstrukciókhoz kapcsolódó rendelet.

  • Fontos változásokat tartalmaz a 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekre vonatkozóan. Ilyen sarkalatos pont a helyi élelmiszer-termék definiálása, melynek keretében hangsúlyt fektet a közbeszerzési törvény szerinti címkék…

  • 2016. évi LXVIII. törvény 2021. január 1-i formájához kapcsolódóan annak változásait a végrehajtási rendelet is követte az alábbiak szerint.

  • Kiegészülnek az (EU) 2016/429 rendeletében meghatározott, a szárazföldi állatoktól származó állati eredetű termékek szállítmányainak unión belüli szállítására vonatkozó szabályok.

  • Megjelent az agrárminiszter 69/2020. (XII. 23.) AM rendelete a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet módosításáról.

  • Megjelent a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról szóló 2020. évi CXLII. törvény, illetve a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ átalakulásáról szóló 2020. évi CXLIX. törvény.

  • Jogszabályi összefoglaló az egyes agrártámogatások keretösszegét és támogatási formáját érintő módosításokról szóló 65/2020. (XII. 17.) AM rendelet 11. pontjában foglalt „Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az élelmiszer-feldolgozást…

  • Megjelent a Bizottság (EU) 2020/1824 végrehajtási rendelete a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekre vonatkozó adminisztratív és szakmai követelményeknek az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban…

  • A Magyar Közlöny 2020. december 8-án megjelent 271. számában került kihirdetésre az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020.…

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei