Jogszabályi összefoglaló

Kiskorú is örökölheti a mezőgazdasági hasznosítású vagyonelemeket. Erre figyelemmel egyeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Magyar Államkincstárral az érintettek érdekeinek védelmében.


Az agrártámogatások igénybevételének egyik alapvető jogszabályi hátterét jelentő „a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 4/A. § (5) bekezdése szerint cselekvőképtelen kiskorú ügyfél a törvényben meghatározott jogutódlás kivételével a mezőgazdasági támogatási eljárásban nem vehet részt.

A rendelkezés a támogatási törvénybe 2018. január 1-ével került be és gyakorlatban azt jelenti, hogy a már folyamatban lévő támogatási eljárások esetén, azok pozitív elbírálását követően kiskorú cselekvőképtelen személy is hozzájuthat a támogatáshoz, ha a jogerős hagyatékátadó végzés szerint azt megörökölte. A hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően azonban, abban az esetben sem nyújthat be támogatási kérelmet, ha földet, állatállományt örökölt.

Sajnos az élet nem mindig követi a jogszabályokat, így megtörténhet, hogy kiskorú örökli a mezőgazdasági hasznosítású vagyonelemeket. Erre figyelemmel egyeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Magyar Államkincstárral az érintettek érdekeinek védelmében. Az egyeztetések eredményeképpen elmondhatjuk a Magyar Államkincstár álláspontjának ismeretében, hogy ha a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő végéig nem születik meg a jogerős hagyatékátadó végzés, akkor vélelmezett örökösként a kiskorú ügyfél is benyújthat támogatási kérelmet. Természetesen ebben az esetben törvényes képviselője útján teheti meg jognyilatkozatát. A vélelmezett örökösként való eljárás szabályai a támogatási törvény 45. § (9) bekezdésében és az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII.22.) számú MVH Közleményben találhatóak meg.

A hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően azonban a kiskorú már nem szerepelhet ügyfélként az eljárásban. A gazdálkodást azonban a törvényes képviselő a kiskorú vagyoni érdekeinek figyelembevételével folytathatja. Ennek keretében a támogatási eljárásban oly módon vehet részt, hogy a támogatási kérelmet saját nevében nyújtja be, és a benyújtásakor csatolt dokumentumokkal igazolja törvényes képviselői mivoltát a támogatás alapjául szolgáló vagyonelemek kiskorú tulajdonosának vonatkozásában.

A törvény módosulása nem érintette a nagykorú cselekvőképtelen személyek támogatási eljárásban való részvételét, így ők továbbra is ügyfélként vehetnek részt a támogatási eljárásban, azzal hogy jognyilatkozataikat törvényes képviselőjük útján tehetik meg.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei