Ültessük gyakorlatba a fenntarthatóságot!

Kisfilm sorozatunkban lépésről lépésre tekinthetjük át egy jól működő ökológiai gazdaság tapasztalatai alapján, hogy milyen elvek mentén, miként sikerülhet egy hagyományos gazdálkodónak áttérni a csökkentett, vagy inputanyag nélküli gazdálkodási gyakorlatokra, különösen a talajélet, a természet nyújtotta megoldások segítségével, azokat figyelembevéve.

Az előadásban átfogó, tömör, de azért sokkoló információkat kaphatunk az éghajlatváltozás földünket érő negatív hatásairól. Hallhatjuk, hogy amennyiben nem teszünk lépéseket a folyamatok megállítása érdekében úgy bizony lehet sokmindent, sok eddigi gyakorlatunkat át kell gondolnunk, s gyorsan meg kell tanulnunk, illetve a föld élőlényeinek meg kell tanulnia alkalmazkodni, ha arra képességgel rendelkezik.

Az előadásban megismerhetjük talajaink jelenlegi állapotát, láthatjuk, hogy talajunk él, élni akar, ha hagyjuk. Azonban nagyon jelentős mértékben elhasználtuk szervesanyagkészletét, a talajélőlények mennyiségét, tehát talajaink termőképessége, vízgazdálkodásban betöltött szerepe is csökken, holott talajunk lenne a legnagyobb víztározónk, segítene az aszályos periódusok átvészelésében. Szervesanyaga hova is lett? Részben a levegőbe jutott a lassú égés folyamán CO2 formájában, holott ennek az üvegházhatású gáznak éppen a talajban lenne a helye javítva termőképességét.

Az előadás rávilágít arra, hogy a talajról előzőekben elmondott folyamatokat miként is, mivel is próbálják meg elősegíteni, vagy éppen meggátolni a támogatások által rögzített elvárások, előírások. Rámutatunk tehát az ok -okozati összefüggésekre. Tehát a támogatások az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást próbálják segíteni, akár a talaj védelmén keresztül is.

Az előadás maga gyakorlati oldalról mutatja be azt, hogy megfelelő agrotechnikák alkalmazása mellett mi mindent tehetünk talajaink védelme és az éghajlat változáshoz történő alkalmazkodás érdekében. Gyakorlatorientáltan, példákkal illusztrálva tekinthetjük meg mivel is számolhatunk, ha egy kicsit eltérünk a megszokott rutinunktól, alkalmazott agrotechnikánktól. Hogyan is őrizhetjük meg talajaink szervesanyag- és nedvességtartalmát, ami manapság már a legfontosabb feladat.

Az előadás rávilágít arra, hogy amennyiben mindent megtettünk a talajaink általi nedvességmegőrzés érdekében, úgy egyúttal igyekezzünk a tájban visszatartani a téli és tavaszi többletvizeket, mindezt a mélyfekvésű területeken, vápákban, tározókban, csatornákban, vagy akár vizes élőhelyek kialakításával, tekintettel arra, hogy ezáltal javítjuk a térség vízháztartását, valamint annak mikroklímáját. Továbbá meg ismerhetjük a mezőgazdasági vízgazdálkodással (vízvisszatartás, öntözés) kapcsolatos uniós támogatási követelményeket és pályázati lehetőségeket, mindemellett pedig eligazodhatunk a kutakkal kapcsolatos termelői teendőkben.

A támogatások kapcsán is megtapasztalhattuk, hogy egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk talajaink védelmére. Kisfilmünkben a talajromboló folyamatok közül az eróziós károkat vesszük górcső alá. A talajfelszín már a mi életünkben is pusztulhat, amennyiben nem fordítunk kellő figyelmet a védelmére. Manapság világviszonylatban tízszer olyan mértékben használjuk a talajainkat, mint amennyire azok újraképződnek. Mindennek meg is lett a szomorú eredménye. Magyarországon a vízerózió 3 millió hektár, a szélerózió 1,8 millió hektár termőföldet érint, s ezáltal évente 50 millió m3 talajt veszítünk el.

10 legfontosabb dolog, amit a szénmegkötő gazdálkodásról tudni érdemes

Szántson vagy váltson?

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám