Mappa 07. Küldöttgyűlés, más testületi szervek - archívum

ARCHÍVUM - A NAK küldöttgyűlés döntései előkészítésének rendje, a közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Dokumentumok

pdf A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Üzleti Etikai Szabályzata ( pdf, 950 KB )
pdf Ténytanúsítási jk 2013 03 28 ( pdf, 14.94 MB )
pdf Közérdekű adatok 05 Testületi szervek adatai v2 ( pdf, 211 KB )
pdf Jegyzőkönyv 2015 12 09 ( pdf, 283 KB )
pdf Jegyzőkönyv 2015 04 21 ( pdf, 559 KB )
pdf Jegyzőkönyv 2014 09 04 ( pdf, 284 KB )
pdf Jegyzőkönyv 2014 04 29 ( pdf, 583 KB )
pdf Jegyzőkönyv 2013 12 06 ( pdf, 503 KB )
pdf A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Etikai és Fegyelmi Eljárási Szabályzata ( pdf, 696 KB )
pdf Jegyzőkönyv 2016 05 26 Országos Küldöttgyűlés ( pdf, 820 KB )
pdf II 07 Jegyzokonyv OK 2016 12 07 ( pdf, 422 KB )
pdf Tagdijbevallás 7 2017 XII 20 OKGY határozat ( pdf, 51 KB )
pdf II 07 Közérdekű adatok Küldöttgyűlés, más testületi szervek 20180111 ( pdf, 194 KB )
pdf Küldöttgyűlés 2015 ( pdf, 195 KB )
pdf Küldöttgyűlés 2014 ( pdf, 192 KB )
pdf 07 Kuldottgyules mas testuleti szervek 2016 07 12 ( pdf, 200 KB )
pdf II 07 Közérdekű adatok Küldöttgyűlés, más testületi szervek 20170130 ( pdf, 193 KB )
pdf II 07 Közérdekű adatok Küldöttgyűlés, más testületi szervek ( pdf, 194 KB )
pdf Országos Küldöttgyűlés határozata tagdíjbevallás és tagdíjfizetés alóli mentesülésről 2018 05 17 ( pdf, 65 KB )
pdf II 07 Közérdekű adatok Küldöttgyűlés, más testületi szervek 20180607 ( pdf, 188 KB )
pdf II 07 Közérdekű adatok Küldöttgyűlés, más testületi szervek 20190717 ( pdf, 178 KB )

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz. Ezért az intézményeknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is.

A keresőben nem található meg az intézmények teljes közzétett közérdekű adata, csak az a része, melyről elkészültek, és átadásra kerültek a leíró adatok.

Ezek az adatok az alábbi linken érhetőek el:


Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ