REL együttműködés

Az EU belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatására vonatkozó hazai végrehajtási szabályai.


2016-tól az Európai Unió új formában nyújt támogatást a mezőgazdasági termékek belső és külső piacon történő megismertetéséhez, promóciójához. Az intézkedés jogszabályi hátterét valamint a támogatás igénybevételének feltételeit az alábbi közösségi rendeletek és tájékoztató dokumentumok tartalmazzák:
·    1144/2014/EU rendelet a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről,
·    az Európai Bizottság 2015/1829 felhatalmazáson alapuló rendelete,
·    az EB 2015/1831 végrehajtási rendelete,
·    az adott év munkaprogramja,
·    az adott évre meghirdetett pályázati felhívások: összetett (több tagország szakmai szervezetei által közösen benyújtott) és egyszerű (egy tagország egy vagy több szakmai szervezete által benyújtott) programokra,
·    kitöltési útmutató: összetett programokra (csak angol nyelven érhető el); egyszerű programokra (tagországok hivatalos nyelvén elérhető).

Ezek alapján készült el a hazai végrehajtási rendelet (31/2017. [VI. 9.] FM rendelet), amely viszonylag kevés területet szabályoz, mivel a pályázatot közvetlenül az Európai Bizottsághoz kell benyújtani, és a pályázatok elbírálását is a bizottság végzi. A pályáztatási folyamat lebonyolítását az EB a CHAFEA ügynökségén keresztül valósítja meg, illetve összetett programok esetén a támogatási szerződés megkötését is az ügynökségen keresztül bonyolítja, valamint a programok végrehajtásának ellenőrzését is közvetlenül végzi.

A közösségi szabályozás a tagországi illetékes hatóságok számára az egyszerű programok esetén állapít meg feladatot, ezt hivatott szabályozni a 31/2017. (VI. 9.) FM rendelet, valamint a pályázókra vonatkozóan állapít meg bizonyos kötelezettségeket:
-    Az egyszerű programot benyújtó pályázó köteles a végrehajtó szervezetre és a kiválasztására vonatkozó dokumentumokat a pályázat támogatásáról szóló bizottsági döntés tagország felé történő értesítésétől számított 45 naptári napon belül benyújtani az államkincstár részére.
-    Az egyszerű programok irányításával kapcsolatos feladatokat a kincstár látja el.
-    A támogatás kifizetéséhez szükséges nyomtatványokat a kincstár közleményben teszi közzé.
-    A támogatásról szóló tájékoztatást követően a kincstár a program végrehajtására és annak finanszírozására szerződést köt a pályázóval. Előleg igénylése esetén a pályázó legkésőbb az előlegfizetés iránti kérelem kincstárhoz történő benyújtásával egy időben a kincstár javára szóló biztosítékot köteles nyújtani a 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendelet 13. cikkében foglaltakra figyelemmel: a támogatói szerződés aláírásától számított 30 napon belül biztosíték nyújtásával együtt; a támogatási összeg max. 20%-a kérhető előlegként; a biztosíték kézhezvételétől 30 napon belül vagy a program végrehajtásának kezdőnapját 10 nappal megelőző naptól számított 30 napon belül fizetik ki az előleget, attól függően, hogy melyik esik későbbre; az előleget az egyenleg kifizetésekor kell elszámolni.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok