Mezőgazdasági termelés

Napjainkban a szárazságra hajló időjárási viszonyaink közepette a gyomirtási technológiák az állománykezelések irányába tolódtak el. Száraz tavaszokon, amikor nem érkezik meg a szükséges bemosó csapadék a vetés után, kelés előtt elvégzett kezelések hatásának kifejtéséhez, a csak preemergens kezelést kapott napraforgótáblák elgyomosodnak. Ezeken a területeken a parlagfű többnyire tömegesen gyomosít.


Az imidazolinon- és tribe-nuron-metil toleráns napraforgó-hibridek piacra kerülése lehetőséget teremtett a hatékonyabb parlagfű elleni posztemergens beavatkozásra. A parlagfűvel fertőzött területeken viszont nem szabad csak posztemergens technológiát választani. A parlagfű csírázása elhúzódó, a csak posztemergens technológia megfelelő időzítését nagyon megnehezíti, hogy a keze-léskor különböző fenológiában lesz jelen a területen. Ha hosszabb csapadékos időszak miatt túlfejlődik az optimális fenológián a parlagfű, megkésett kezeléskor, 6–8 leveles gyomnövény ellen a várható hatás elmarad.

Emellett alapkezelés hiányában az állománykezelést követően jelentős parlagfű-utókelés is be szokott következni. Parlagfűvel fertőzött területen mindenképpen célszerű imidazolinon vagy tribenuron-metil toleráns hibridet vetni. Preemergens kezelés akkor is szükséges, ha alapvetően a posztemergens kezelés hatékonyságának kiegészítésére szolgál. Legalább parlagfű elleni jelentős mellékhatással bíró, elsősorban magról kelő egyszikű gyomnövények ellen hatékony készítménnyel szükséges preemergens kezelést végezni. A dimetenamid-p hatóanyagú spectrum, inspector és radar, vagy a dimetenamid-p + pendimetalin hatóanyagú Wing-p preemergensen kijuttatva talajon keresztüli tartamhatással és az állománykezelés jobb időzíthetőségét segítve járul hozzá a preemergens + posztemergens technológia sikerességéhez.

Parlagfűvel erősen fertőzött területre célszerű a parlagfű elleni leghatékonyabb preemergens gyomirtási technológiák (racer kombinációi) közül választani imidazolinon vagy tribenuron-metil toleráns hibriddel elvetett táblán. Így, ha megjön a hatékonysághoz szükséges bemosó csapadék, akkor a posztemergens permetezés el is maradhat. Amennyiben az alapkezelés nem kielégítő hatású a parlagfű ellen, akkor az állománykezelést is végre kell hajtani az imazamox vagy a tribenuron-metil hatóanyagú készítményekkel. Sajnos, a legjobb hatékonyságú pre-emergens + posztemergens technológiák nem olcsóak, emiatt a gyenge termőképességű, parlagfűvel erősen fertőzött területeken csak részben használják.

Napjainkban az országban a napraforgó-területek túlnyomó részén imazamox vagy tribe-nuron-metil hatóanyagú herbici-deknek ellenálló hibrideket termesztenek. A hagyományos hibridek vetésterületi részesedése már csak 5 százalék körüli. a toleráns hibrideknél a hibridhatóanyag-kombinációt nem szabad összekeverni, mert súlyos fitotoxicitás, állománypusztulás következik be! A hagyományos napraforgó-hibrideket mindkét hatóanyag (imazamox és tribenuron-metil) erősen károsítja, kiirthatja.

A hagyományos hibridekben engedélyezett gyomirtó szerek mindkét toleráns hibrid esetében a kultúrnövény károsodása nélkül alkalmazhatóak. A kizárólag Express toleráns napraforgó-hibridekben alkalmazható, széles hatásspektrumú, tribe-nuron-metil hatóanyagú Express 50 sX készítmény szik-2 leveles fejlettségű parlagfű ellen hatékony, ezért a parlagfű elhúzódó, folyamatos kelése miatt osztott kezeléssel kell kijuttatni 7–14 nap különbséggel.

A tribenuron-metil technológiát továbbfejlesztették és az idei évben már használható lesz a tifen-szulfuron-metil hatóanyaggal kiegészített Evorelle Express. Az új technológia hatékonyabb és kiegyensúlyozottabb védekezési lehetőséget biztosít a parlagfű, a vadkender, a keserűfű fajok, a szerbtövis fajok és a mezei acat ellen. Parlagfű-fertőzés esetén, osztott kezeléskor szik-4 leveles fejlettségnél kell elvégezni az első kezelést, majd újrakelés esetén 7–14 nap múlva, ugyancsak szik-4 leveles fejlettségnél a második kezelést. A kizárólag imidazolinon-ellenál-ló imisUN napraforgó-hibridekben alkalmazható, széles hatásspektrumú, imazamox hatóanyagú Pulsar 40 sl, Cleaner 40 sl, Divine 40 sl, I-maza 40 sl, Listego, Passat és Win 40 sl szerekkel a hatékony védekezés feltétele, hogy a kezelést a parlagfű legfeljebb 4 leveles állapotáig el kell végezni, mert a megkésett kijuttatás fejlettebb parlagfű ellen nem biztosít megfelelő védelmet.

Az imidazolinon technológiát továbbfejlesztették és 2017–2018-ban már nagy területen használták a gazdálkodók az új technológiát. Az újonnan kifejlesztett, ClHa plus gént tartalmazó, magasabb szintű imidazolinon-ellenállóságot biztosító napraforgó-hibrideket Clearfield plusnak nevezzük. A megnövekedett imi-dazolinon-ellenállóságnak köszönhetően a Clearfield plus napraforgóhibridek gyomirtására alkalmazhatóak az imazamox hatóanyagú Pulsar plus és Listego plus készítmények, amelyek az új adjuváns rendszerük révén mind az egyszikű, mind a kétszikű gyomnövények esetében jelen-tősen fokozzák a gyomirtó hatást. Jobban tapadnak a gyomnövények leveléhez és gyorsabban törik át azok viaszrétegét. Ebből fakadóan rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű hatóanyag szívódik fel a gyomnövényekbe, így a viaszos, szőrös levelű, nehezen irtható gyomok, például libatopfélék, parlagfű, egyszikűek és mezei acat elleni hatékonyság jelentősen javul.

A Pulsar plus és Listego plus gyomirtó szereket az engedélyokiratban foglaltak alapján csak ClHa plus gént tartalmazó napraforgóban (Clearfield plus, Cl plus, Clp) szabad kijuttatni. Az eredeti, imisUN génre alapozott Clearfield napraforgó-hibrideket erősen károsítják, azok gyomirtására nem alkalmazhatóak! A hatékony védekezés feltétele, hogy a kezelést a parlagfű legfeljebb 4 leveles állapotáig el kell végezni a megfelelő hatékonyság érdekében. A herbicidrezisztens napraforgó-hibridek betakarítási, pergési veszteségéből adódó árvakelése, gyomosítása a következő kultúrában mind ez idáig problémát jelentett. Az új technológia ebben is előrelépést jelent, mivel a Clearfield plus hibridek árvakelése szulfonil-karbamidokkal a hagyományos napraforgóhoz hasonló hatékonysággal irtható.

A mechanikai gyomirtásnak különösen az ökológiai gazdálkodásban van kiemelt szerepe, valamint száraz tavaszi időjárás esetén a preemergens herbicidek hatásának elmaradása esetén. A gazdák jelentős része a posztemergens gyomirtást követően kultivátoros sorközművelést is végez, ami a gyomirtás hatékonyságát javítja. A napraforgó töltögetése akkor alkalmazható, ha lényeges fenológiai különbség van a parlagfű és a napraforgó között az utóbbi javára. A töltögető eke alkalmazásakor a sorközben lévő parlagfű elpusztul és a sorokban lévőre talajt fordítanak. Ha a gyomnövény nem túl fejlett és legalább 6 cm vastag földréteg kerül rá, akkor elpusztul. Minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy a napraforgót minél dúsabb levélzettel, minél tovább egészséges állapotban tartsuk. A korai lombvesztés, esetleg szárdőlés – azon túl, hogy önmagában is termésveszteséget okoz – elősegíti a késői felgyomosodást. A táblaszegélyek gondozására és gyommentesen tartására minden termelőnek törekednie kell. Azokon a területeken, ahol várhatóan nagyon erős lesz a parlagfű-fertőzés, ott ne termesszünk napraforgót, hanem kukoricát vagy kalászost. Ezekben a kultúrákban a parlagfű messze nem okoz olyan gondot, mint a napraforgóban, számtalan lehetőség nyílik az elpusztítására. Kukoricában még a fejlettebb, 6–8 leveles parlagfű ellen is van hatékony beavatkozási lehetőség.

 

(NAKlap, 2019. áprilisi szám)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei