Mezőgazdasági termelés

Változások voltak az Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása című felhívásban.


Módosult az Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása című pályázati felhívás tartalma az alábbiak szerint.

A felhívás 3. fejezetében az építési normagyűjtemény alkalmazásával kapcsolatos szabályok változtak, ugyanis építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a kincstár honlapján közzétett építési normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:
- A támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik a költségvetés megtervezése és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás is. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben szerepel.
- 2017. december 1. előtt benyújtott kifizetési kérelem esetében a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY szerinti referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben szerepel.
- 2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni.

A felhívás „3.4.2. Mérföldkövek tervezéssel kapcsolatos elvárások” című pontjában törölték azt a szabály, amely szerint a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.

Az „5.6. Elszámolhatóság további feltételei” című pontját kiegészítették azzal, hogy a kedvezményezett köteles betartani a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt elszámolási kötelezettséget, amely szerint: az irányító hatóság a támogatási szerződéstől elállhat, vagy a szerződés felbontását kezdeményezheti, ha a kedvezményezett a szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki.

A pályázati felhívás itt érhető el.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok