Erdőgazdálkodás

Módosult az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése című felhívás.


2018. április 12-én a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” elnevezésű (VP5-8.3.1.-17 azonosító jelű) felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit.
 
1. A felhívás 3.7.1. Indikátorok  fejezetében módosításra került az indikátor szám (a támogatás igénybevétele szempontjából nem meghatározó).

2. A felhívás 5.1. A támogatás formája  fejezetben az alábbiak szerint pontosításra kerültek a kifizetési igénylés benyújtásának szabályai:
- a kifizetési igénylést az egyszeri kifizetésű – a felhívás 3.1.1.1 fejezet 2.), 3.) és 4.) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott – támogatások esetében a támogatói okirat kézbesítésének évében is be lehet nyújtani, nem csak az azt követő két évben, továbbá
- a felhívásban rögzítésre került, hogy az egyszeri kifizetésű – a felhívás 3.1.1.1 fejezet 2.), 3.) és 4.) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott – támogatások esetében a kifizetési igénylés benyújtására meghatározott határidő be nem tartása a támogatási jogosultság megszűnésével jár.

3. A felhívás 5. számú melléklete (Hozzájáruló nyilatkozat a tűzpászták kialakítása esetében, valamint Megállapodás víznyerőhely megvalósítása esetében) szövege pontosításra került.

4. A felhívás módosítására egyebekben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleti szabályozásának időközben hatályba lépő változásai miatt került sor.
Ennek részeként
-       a felhívás 1. számú mellékletében (Fogalomtár) módosult az erdészeti nyilvántartási térkép, erdőterv, fenyőerdő és a nyiladék fogalma,
-       a felhívás 4. számú mellékletének (Jogszabályok gyűjteménye) 3. és 4. pontjaiban megváltoztak az erdőtörvény végrehajtási rendeleteinek a megnevezései,

5. A felhívás fenti változásaival összhangban módosult továbbá a Támogatói okirat.

A módosításról szóló tájékoztatás elérhető itt.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése