Vidékfejlesztési pályázati összefoglalók

A ,,Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" elnevezésű  pályázatról készített összefoglaló 2016. 05. 02-i időállapot szerint, tájékoztató jelleggel készült. A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel együtt a hivatalos www.szechenyi2020.hu pályázati portálon jelennek meg, melyeknek nyomon követése a pályázó felelőssége.

 

 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

A felhívás kódszáma:VP-6-7.4.1.1-16 Támogatható tevékenységek köre:

1.    célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata

Támogatható tevékenységek:

a. fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

–    épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
(fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése, épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése);
–    épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
(fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása, kisléptékű, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése egy vagy több épület ellátására kizárólag saját felhasználásra, villamos és hőenergia értékesítése nélkül);
–    meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
(fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek).

b. megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

–    napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;
–    hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre;
–    geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre;
–     napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához;
–    brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használati melegvíz igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

Területi korlát:
A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben találhatótelepüléseken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség!
Nem támogatható Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások! (érintett települések: a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete szerint).

Ingatlan korlát:
Egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlanon végzett fejlesztés nem támogatható.


2.    célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése

·    településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.

Területi korlát:
A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben találhatótelepüléseken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség!
Nem támogatható Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások! (érintett települések: a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete szerint).

Nem támogatható, ha olyan megvalósítási helyen kíván fejlesztést végrehajtani, amely:
–    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet;
–    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) FVM rendelet;
–    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet;
–    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet;
–    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X.1.) VM rendelet;
–    az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet, amennyiben e rendelet 3. és 4. célterületének esetében elnyert támogatáshoz kapcsolódóan üzemeltetési kötelezettség áll fenn;
vagy valamelyike alapján elnyert támogatáshoz kapcsolódóan üzemeltetési kötelezettség áll fenn.


3.    célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése - 1000 fő alatti településeken

–    fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;
–    a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió forint bekerülési értékig.

Területi korlát:
A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken(5. számú melléklet)van lehetőség!

Nem támogatható:
·    Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások! (érintett települések: a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete szerint).
·    olyan településen megvalósítandó fejlesztés, amely:
–    sikeres beruházást hajtott végre a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér fejlesztésének illetve a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet szerint többfunkciós szolgáltató központ létrehozásának tárgyában
–    vagy 2009. január 1-ét követően azonos jellegű, Európai Uniós vagy nemzeti támogatással megvalósuló fejlesztést hajtott végre

FONTOS! Mindhárom célterület esetében:
·    Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás;
·    Mindhárom célterület esetében megvalósítható fejlesztés több helyrajzi számon fekvő ingatlan esetében is.
·    Egy megvalósítási helyen csak egy célterületre irányuló fejlesztés támogatható.
·    arányosítás:
Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt funkciókon túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani!:
A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, fűtésrendszer, stb.) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívás szerint támogatott funkció helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész hasznos alapterületének (m2) arányában.
Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös helyiségek figyelembe vétele nélkül):

támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség (m2)

Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek a felhívás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el.Nem támogatható tevékenységek köre:

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az önállóan nem támogatható tevékenységek minden célterület esetében csak az önállóan támogatható tevékenységeknél, az adott célterületre meghatározott tevékenységekkel együtt támogathatóak!

Valamennyi célterület esetében:
–    Projekt előkészítés:
o    szakmai előkészítés
o    közbeszerzés
–    Mérnöki feladatok
–    Projektmenedzsment
–    Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata esetében:

a.) az energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó beépítési, javítási és kapcsolódó építési munkák. (Pl: kéményépítés, javítás, falhibák kijavítása, belső festés, külső szigetelés esetén vakolás, színezés, vagy napkollektor, napelem elhelyezése esetében tetőjavítás);

2.    célterület:a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése esetén:

a.) a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

–    az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
–    az épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítés – kizárólag ezen berendezések elhelyezését szolgáló bővítése;
–    világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

b.)megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés
–    napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre;
–    hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre-
kizárólag ezen berendezések elhelyezését szolgáló bővítése;
–    geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati melegvíz-termelésre -
kizárólag ezen berendezések elhelyezését szolgáló bővítése;
–    napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.
–    brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használati melegvíz igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából;

c) a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése;
d) a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítása, létrehozása, fejlesztése;
e) a fejlesztéssel érintett épület külső nyílászáróinak cseréje, beépítése;
f) fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése;
g) használati térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése;
h) látvány térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése;
i) tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák;
j) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is;
k) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is;
l) eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is;
m) tető tartószerkezet felújítása, cseréje abban az esetben támogatható, ha a tető és/vagy a födém hőszigetelésével jár együtt.

3.    célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése esetén:

a fejlesztéssel érintett épülethez tartozó:
a). külső nyílászárók cseréje, beépítése;
b.) épület (víz-, hő-) szigetelése;
c.) épületek akadálymentesítése;
d.) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerűsítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából);
e.) vagyonvédelmi elektronikai és hűtőberendezések, rendszer kiépítése, felújítása, fejlesztése;
f.) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása;
g.) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása;
h.) eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása;
i.) vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése;
j.) a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítása, létrehozása;
k.) a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése;
l.) beépített öntözőrendszerének kiépítése, felújítása;
m.) játszótéri eszközök és szabadidős eszközök telepítése;
n.) használati térelemek beszerzése (például pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló);
o.) látvány térelemek beszerzése (például favédőrácsok, virágtartók, díszkutak, információs táblák, kültéri órák, zászlótartók, kandeláberek);
p.) fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás.
q.) 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzés csak a fejlesztéssel érintett épület felújításával együtt támogatható!

Amennyiben a támogatható tevékenység(ek) finanszírozása a felhívás 3.2.2. fejezete alapján az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül(nek), azt a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból a pályázati felhívás célterületeinél figyelembe kell venni.
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül:
Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen atagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.
Emellett a felhívás 12.sz. Állami támogatások feltételrendszere c. melléklete is irányadó.

Nem támogatható tevékenységek:

A felsoroltakon túl a felhívás keretében más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:
·    Új épület építése;
·    Olyan ingatlan fejlesztése, amely nem kizárólag valamely települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, vagy az állam tulajdonában van;
·    Kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épületek belső részének felújítása; korszerűsítése, bővítése;
·    Önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése (a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos földhivatali nyilvántartási adatok alapján);
·    Lakóépületek belső részének felújítása, korszerűsítése;
·    A kizárólag nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó helyiségek (nem közös helyiség), épületrészek fejlesztése;
a.) Az 1. célterület esetében nem támogatható a fejlesztés az alábbi funkciókat magában foglaló létesítmények esetében:
–    könyvtár, múzeum;
–    óvodai, bölcsődei ellátás;
–    alap- és középfokú, kulturális és művészeti oktatás;
–    közigazgatási funkciók;
–    egészségügyi ellátás;
–    szociális ellátás;
–    gyermek- és ifjúságvédelem;
–    közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák, közcélú sportlétesítmények.Kedvezményezettek köre:

Mindhárom célterület esetén:
a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség!A konzorciumi tag a felhívás keretében további konzorciumnak nem lehet tagja és önállóan sem adhat be támogatási kérelmet!Határidők:

A támogatási kérelmek benyújtási időszaka:2016. május 2. naptól 2018. május 2.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. év 07. hó 29. nap
2016. év 09. hó 30. nap
2017. év 06. hó 30. nap
2017. év 11. hó 30. nap
2018. év 05. hó 02. nap

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

A támogatási kérelmet kizárólag az MVH (www.mvh.gov.hu) elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani,elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.Szakmai, műszaki tartalmi követelmények

Mindhárom célterület esetében megvalósítható fejlesztés több helyrajzi számon fekvő ingatlan esetében is.

Egy megvalósítási helyen csak egy célterületre irányuló fejlesztés támogatható.

A műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől valóelmaradás arányában!

3.4.1.1    Szakmai és műszaki elvárások

1.    célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata esetén:

A fejlesztéseket az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24) TNM rendelettel összhangban kell megvalósítani.

A projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:
–    Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti költségoptimum szint elérése elvárás.
–    Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10 % fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A 10%-os javulást a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint készített épületenergetikai tanúsítvánnyal, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett számítással kell igazolni.
–    Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezéshatásfokának legalább 70 %-osnak kell lennie. .A támogatási kérelemhez – tervdokumentáció részeként - csatolni szükséges a fenti feltételnek, követelményeknek való megfelelést alátámasztó minden számítást, dokumentációt, tanúsítványt.
–    A projekt fizikai befejezését követőenel kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint elkészített épületenergetikai tanúsítványt, melyet a záró kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.
Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után forgalomba hozhatóak.

2.    célterület:a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése esetén:

A fejlesztés célja településképet meghatározó épület, építmény és épületrészek külső, és energiahatékonyságot, megújuló energiahasznosítást célzó beruházások esetén, az ahhoz kapcsolódó belső felújítása, bővítése, korszerűsítése!

Amennyiben a projekt energiahatékonyság javulást és/vagy megújuló energiahasznosítást célzó fejlesztést is tartalmaz, úgy azt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24) TNM rendelettel összhangban kell megvalósítani.
Ebben az esetben elvárások:

–    Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti költségoptimum szint elérése elvárás.
–    Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A 10%-os javulást a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint készített épületenergetikai tanúsítvánnyal, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett számítással kell igazolni.
–    Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.
–    A projekt fizikai befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint elkészített épületenergetikai tanúsítványt, melyet a záró kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.A támogatási kérelemhez – a tervdokumentáció részeként - csatolni szükséges a fenti feltételnek, követelményeknek való megfelelést alátámasztó minden számítást, dokumentációt, tanúsítványt.


3.    célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése esetén:

A fejlesztés célja az alapvető szolgáltatásokhoz, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés, valamint a vidéki életminőség javítása érdekében többfunkciós közösségi terek, szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

–    A fejlesztés eredményeként legalább 3 különböző és fenntartható közösségi szolgáltatás nyújtását meg kell valósítani, melyet a felhívás 13. számú melléklete szerint elkészített szakmai programmal kell igazolni. A dokumentumot a támogatási kérelem mellékleteként szükséges csatolni. A megvalósítást követően rendszeres (évenkénti) jelleggel beszámolót kell készíteni a nyújtott közösségi szolgáltatásokról és az ehhez kapcsolódó igazoló dokumentumokat meg kell őrizni a fenntartási időszak végéig.

–    A kedvezményezett köteles a létrehozott közösségi térben, szolgáltató központban közösségi internet hozzáférési pontot üzemeltetni;

–    Játszótéri elemek telepítése esetén a kedvezményezett köteles az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. §-a szerinti megfelelőségi tanúsítványokat, valamint a használatbavétel engedélyezését igazoló, a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak szerint kiállított ellenőrzési jegyzőkönyvet mellékelni;
–    Amennyiben a kedvezményezett a településen nem rendelkezik székhellyel vagy telephellyel, akkor köteles legkésőbb a fejlesztés megvalósításáig székhelyet vagy telephelyet létrehozni a fejlesztés helye szerinti településen.

Amennyiben a projekt energiahatékonyság javulást és/vagy megújuló energiahasznosítást célzó fejlesztést is tartalmaz, úgy azt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24) TNM rendelettel összhangban kell megvalósítani.


Ebben az esetben elvárások:

–    Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti költségoptimum szint elérése elvárás.

–    Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A 10%-os javulást a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint készített épületenergetikai tanúsítvánnyal, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végzett számítással kell igazolni.

–    Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

–    A projekt fizikai befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint elkészített épületenergetikai tanúsítványt, melyet a záró kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.

–    A támogatási kérelemhez – a tervdokumentáció részeként - csatolni szükséges a fenti feltételnek, követelményeknek való megfelelést alátámasztó minden számítást, dokumentációt, tanúsítványt.

A több célterületre benyújtott támogatási kérelem tartalmi értékelése és rangsorolása célterületenként történik.

A fenntartási és üzemeltetési tervet célterületenkéntkülön-különkell elkészíteni.

Konzorciumban történő támogatási kérelem benyújtása esetén célterületenként egy fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése szükséges.Támogatás mértéke, intenzitása:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

–    1. és 2. célterület esetében: a beruházás maximum 50 millió Ft
–    3.célterület esetében maximum 30 millió Ft

–    Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a vidéki térségek településeire vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint került megállapításra:

 
A támogatás max. összege         A támogatás max. összege               Max. támogatási intenzitás          Max. támogatási intenzitás        Max. támogatási intenzitás     Max. támogatási intenzitás        
A 290/2014. (XI.26.) Korm.

rendelet szerinti kategóriába

tartozó járásban lévő település                                                               nem besorolt                                kedvezményezett                       fejlesztendő     komplex programmal fejlesztendő        
1. célterület                                            50 millió Ft                                    75%                                                85%                                     90%                            95%       
2. célterület                                            50 millió Ft                                    75%                                                85%                                     90%                            95%       
3. célterület                                            30 millió Ft                                    75%                                                85%                                     90%                            95%    


–    Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.
–    A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét.
–    Több célterületre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben igényelhető maximális támogatási összeg nem haladhatja meg az érintett célterületek esetében igényelhető maximális támogatások összegét.

Előleg:
–    a megítélt támogatási összeg 50%-a. A kedvezményezettnek az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot kell nyújtani. (ÁÚF 6. pontja, az ebben foglaltaktól eltérően az MVH nem adhat felmentést a biztosítéknyújtási kötelezettség alól).

Önerő:
–    A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.


Elszámolható költségek

Az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
a) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át);
b) új gépek és berendezések vásárlása;
c) egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség;
d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;
A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege, továbbá a projektelőkészítés költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;
e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át;
f) A terület előkészítéséhez kapcsolódó (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.) kiadások nem haladhatják meg az elszámolható kiadásának a 2%-át;

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt előírásokat.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásokkal kapcsolatban a pályázati felhívás 5.6 pontjában tájékozódhat.


 Jogkövetkezmények:

 A Támogató a Szerződéstől eláll, amennyiben:

1.    és 2. célterület esetén:
–    a Kedvezményezett már nem felel meg a támogathatósági feltételeknek (a Vidékfejlesztési Programban meghatározott jogosultsági kritériumoknak);
–    energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az elvárt 10% egységnyi energiahatékonyság javulás nem teljesül;
–    épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérésére vonatkozó elvárásnak nem tesz eleget;
–    biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfoka nem éri el a minimálisan előírt 70%-ot;
–    a műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
–    amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles a 10. sz. „Jogkövetkezmények” c. mellékletében az 1. és 2. célterületnél meghatározott táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére.

3. célterület esetén:
–    a Kedvezményezett már nem felel meg a támogathatósági feltételeknek (a Vidékfejlesztési Programban meghatározott jogosultsági kritériumoknak);
–    a fejlesztés eredményeként nem valósul meg legalább három különböző közösségi szolgáltatás működtetése;
–    legkésőbb a fejlesztés megvalósításáig nem hoz létre az adott településen székhelyet vagy telephelyet;
–    a létrejövő többfunkciós közösségi tér nem működtet közösségi internet hozzáférési pontot;
–    energiahatékonyság javítását célzó beruházás esetén az elvárt 10% egységnyi energiahatékonyság javulás nem teljesül;
–    épületkorszerűsítés esetén a 2010/31/EU irányelv szerinti költség optimum szint (melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet tartalmaz) elérésére vonatkozó elvárásnak nem tesz eleget;
–    biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfoka nem éri el a minimálisan előírt 70%-ot;
–    amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles a 10. sz. „Jogkövetkezmények” c. mellékletében a 3. célterületnél meghatározott táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére.

 

Kapcsolódó nyomtatványok, mellékletek:

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

–    nonprofit szervezet esetén a szervezet nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot;
–    önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;
–    bevett egyház és annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye esetén a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;
–    a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;
–    a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei közgyűlések által kijelölt kedvezményezett járások megállapítását igazoló dokumentum (amennyiben releváns);
–    a település rendezési tervéhez, a járási, megyei stratégiai dokumentumhoz való kapcsolódást igazoló dokumentum;
–    kizárólag a 3. célterület esetében a Felhívás 13. számú melléklete alapján elkészített szakmai program;
–    az értékeléshez a 4.4.2-es fejezet 2. és 3. pontjában meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;
–    fenntartási és üzemeltetési tervet;
–    eszköz, illetve gép beszerzése esetén a műszaki leírást;
–    ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor az ÁÚF 7. fejezete szerinti dokumentumokat;
–    ÉNGY-ben nem szereplő építési tételek, gépek, berendezések, eszközök esetében három darab árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását;
–    építési beruházások esetén:
o    építési engedélyköteles beruházás esetén
–    az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
–    az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építészeti-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket),
o    nem építési engedélyköteles beruházás esetén
–    az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és
–    az ügyfél nevére szóló, a beruházás megvalósítási helyének polgármestere által kiállított igazolás arról, hogy a beruházás településképi bejelentési eljáráshoz nem kötött VAGY a településképi bejelentés tudomásulvételéről kiállított igazolás
–    az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;
–    a 3.1.1 fejezet 4.4 pontja szerinti alapterület arányosítás alátámasztására részletes, a benyújtott tervrajzokkal összeegyeztethető – a műszaki ellenőr által ellenjegyzett - számítást. Kapcsolódó jogszabályok, információk:

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum.
A támogatási kérelem elkészítésekor vegyék figyelembe az útmutató és az 1. sz. „Fogalomjegyzék” mellékletet.

Jogszabályok
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 2000. évi C. törvény a számvitelről
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
A BIZOTTSÁG 907/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről
A BIZOTTSÁG 908/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
2005. évi LXIV. törvény - a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CCVI. törvény - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet - a kedvezményezett járások besorolásáról
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
2010/31/EU irányelv az épületek energiahatékonyságáról
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, EUMSZ
a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X.1.) VM rendelet;
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet, amennyiben e rendelet 3. és 4. célterületének esetében elnyert támogatáshoz kapcsolódóan üzemeltetési kötelezettség áll fenn;


Kapcsolódó intézményrendszer:

–    ingatlannal, építéssel kapcsolatos ügyekben a megyei kormányhivatalokban lehet érdeklődni
–    egyházi nyilvántartással kapcsolatos ügyekben az Emberi Erőforrások Minisztériuma jár el

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei